پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب قدیمی
کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی نوشته جی.ا.شومپیتر
توضیحات

کتاب کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی اثر جوزف شومپیتر

کتاب حاضر و وجود داشته چاپ اول ترجمه حسن منصور انتشارات دانشگاه تهران سال 1354 می باشد که  معروفترين نوشته جوزف شومپيتر، اقصاد دان و انديشمند بزرگ نيمه نخست سده ي بيستم است و در آن ، او كوشيده است نزديك به چهل سال مشاهده و مطالعه و تحقيق خود را درباره ي نظامهاي اجتماعي معاصر را تلفيق و جمع بندي كند و با نگاه تحصيلگرانه و علمي خود، كه البته در اين مورد از نظر ها و تجربه هاي شخصي نيز خالي نيست، عوامل و عناصري را كه بر پايه ي آنها مي شد درباره ي آينده اين نظامها پيش بيني كرد بررسي كند. اثر او يكي از جامعه ترين و مستد لترين كتابهايي است كه درباره بحثي كه در سراسر سده ي بيستم انديشه ها را به خود مشغول داشت نوشته شد. شومپيتر اگر چه ماركس گرا نبود به بقاي هميشگي نظام سرمايه داري نيز باور نداشت و به گونه اي نظام سوسياليستي ميانديشيد كه از سويي از كارايي اقتصادي بيهوده نباشد و از سوي ديگر با اصول و معيارهاي دموكراسي تكميل گردد.

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.