پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

گفتگوی پی یر کابان با مارسل دوشان

خرید تلفنی
برگشت به مجموعه: کتاب قدیمی
گفتگوی پی یر کابان با مارسل دوشان پنجره ای گشوده بر چیزی دیگر
توضیحات

کتاب گفتگوی پی یر کابان با مارسل دوشان پنجره ای گشوده بر چیزی دیگر

کتاب فوق با مقدمه اکتاویو پاز و ترجمه لیلی گلستان در سال 1377 نشر فرزان

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.