پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

  کتاب قدیمی

منظور کتاب قدیمی در این قفسه معرفی کتاب هایی است که مربوط به چند دهه پیش هستند یعنی در این قفسه کتاب های نو نیستن و باز این به معنی کتاب کارکرده یا فرسوده نیست ما کتابهایی را که چاپ چند دهه قبل هستن کتاب قدیمی دانیم حال می تواند این کتاب استفاده شده باشد یا طی چندین دهه  حتی استفاده هم نشده باشد.و اهمین این کتیگئری این است که بسیاری از این کتب دیگر تجدید چاپ نشدند و چاپ مجدد در دسترش نیست و خواننده ناگزیر است که به دنبال کتاب قدیمی و چاپ قدیم بگردد

نتایج 73 تا 84 از کل 280 نتیجه

تاریخ دیانت مسیح

200,000 تومان
1393-11-14

تاریخ مختصر ادیان بزرگ

200,000 تومان
1393-11-11

تاریخ هنر گامبریج

300,000 تومان
1393-10-23

تاریخ و شناخت ادیان

200,000 تومان
1393-11-11

تاریک خانه اشباح

150,000 تومان
1393-10-27

تجليات اديان

150,000 تومان
1393-11-14

تحلیلی از تاریخ اسلام

100,000 تومان
1393-11-14

ترجمه تقویم الصحة

100,000 تومان
1394-08-17

تصویر جهان در فیزیک جدید

100,000 تومان
1393-09-26

تفسیر به رای

100,000 تومان
1393-11-14

توحید و طبیعت و تکامل

100,000 تومان
1393-11-14

توحید و نبوت

100,000 تومان
1393-11-11