خرید کتاب

پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

  کتاب قدیمی

منظور کتاب قدیمی در این قفسه معرفی کتاب هایی است که مربوط به چند دهه پیش هستند یعنی در این قفسه کتاب های نو نیستن و باز این به معنی کتاب کارکرده یا فرسوده نیست ما کتابهایی را که چاپ چند دهه قبل هستن کتاب قدیمی دانیم حال می تواند این کتاب استفاده شده باشد یا طی چندین دهه  حتی استفاده هم نشده باشد.و اهمین این کتیگئری این است که بسیاری از این کتب دیگر تجدید چاپ نشدند و چاپ مجدد در دسترش نیست و خواننده ناگزیر است که به دنبال کتاب قدیمی و چاپ قدیم بگردد

نتایج 25 تا 36 از کل 280 نتیجه
خرید تلفنی

در پیرامون خرد

1393-08-14
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

دیدار با کلوسوس

1393-08-22
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 5.00 (1 رای)
خرید تلفنی

نیروهای مرموز در اهرام مصر

1393-08-27
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)
خرید تلفنی

پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد

1393-08-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

روزگاران جلد اول

1393-08-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

روزگاران جلد دوم

1393-08-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

کشته گان بر سر قدرت

1393-08-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

گلوله بد است

1393-08-28
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

سوشیانت

1393-08-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

هفت دستگاه موسیقی ایران

1393-08-29
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.50 (1 رای)
خرید تلفنی

شیخ و شوخ

1393-09-02
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.00 (2 رای)
خرید تلفنی

رئالیسم و ضد رئالیسم در ادبیات

1393-09-04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 4.00 (1 رای)