خرید کتاب

پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

  کتاب قدیمی

منظور کتاب قدیمی در این قفسه معرفی کتاب هایی است که مربوط به چند دهه پیش هستند یعنی در این قفسه کتاب های نو نیستن و باز این به معنی کتاب کارکرده یا فرسوده نیست ما کتابهایی را که چاپ چند دهه قبل هستن کتاب قدیمی دانیم حال می تواند این کتاب استفاده شده باشد یا طی چندین دهه  حتی استفاده هم نشده باشد.و اهمین این کتیگئری این است که بسیاری از این کتب دیگر تجدید چاپ نشدند و چاپ مجدد در دسترش نیست و خواننده ناگزیر است که به دنبال کتاب قدیمی و چاپ قدیم بگردد

نتایج 37 تا 48 از کل 280 نتیجه
خرید تلفنی

شکوفائی تن و جان

1393-09-04
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

جامعه و حکومت

1393-09-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

فال چوب

1393-09-05
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

ختوم و اذ کار

1393-09-08
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 3.50 (2 رای)
خرید تلفنی

قهرمانان قرون وسطی

1393-09-08
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 1.00 (1 رای)
خرید تلفنی

آیین شهرداری در قرن هفتم

1393-09-11
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی

1393-09-13
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

خداوند دو کعبه

1393-09-16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

فتوح البلدان

1393-09-17
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

در زیر تیغ

1393-09-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

شیراز شهر جاویدان

1393-09-18
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)
خرید تلفنی

پنجاه سال نفت ایران

1393-09-19
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 امتیاز 0.00 (0 رای)