پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ( خط ویژه : ۲۶۷۱۴۹۳۷) ( مشاور فنی : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴)

انسان و حیوان

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

انسان و حیوان نوشته صادق هدایت
توضیحات

کتاب انسان و حیوان اثر صادق هدایت

این بیت از فردوسی در اول کتاب انسان و حیوان آمده است. در این کتاب هدایت از حکما و فلاسفه درباره تشابه و تفاوت های بین انسان و حیوان نکاتی را ذکر می کند. این که حیوانات نیز در کارهایشان دارای اختیار و اراده می باشند و فکر می کنند و نیز دارای احساس هستند. در ادامه به ستم هایی که انسان نسبت به حیوانات روا می دارد می پردازد و این که انسان گیاه خوار چگونه از گوشت حیوانات استفاده می کند و این که چگونه انسان حیوانات را از طبیعت دزدیده، برای هر کدام یک مصرف و کاری تراشیده است و به این ها هم اکتفا نکرده و می خواهد با شکار کردن آنها برای خود تفریح و سرگرمی ایجاد کند. در پایان به این مطلب که باید برای حیوانات حق و حقوقی قائل شد پرداخته و مطالبی را از بزرگان و کتاب های مختلف بیان می کند و با این شعر حافظ کتاب خود را پایان می دهد که: مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.