پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب : ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دین قدیم ایرانی

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب دین قدیم ایرانی اثر هاشم رضی
توضیحات

کتاب دین قدیم ایرانی اثر هاشم رضی

 

در این کتاب به دین قدیم ایران از شروع تا ظهور زرتشت می پردازد. و براستی که باید ظهور دین مبین اسلام را سرچشمه دانش و نجات جهان دانست.کتاب فوق به شرح ادیان باستان ایران می پردازد.به ادیان نخستین تا ظهور زرتشت

 در مقدمه از اوضاع دینی فرهنگی و اجتماعی ایران پیش از زرتشت سخن بمیان است و کوشیده تا باختصار از این موضوع مبهم و تاریک دورنمایی گسترده و فراهم گردد.
موضوع دیانت و وضع دینی و فرهنگی قدیم ایران شامل مواردی بسیار تاریک و مبهم می باشد و چه بسا که مولف دوچار اشتباهات و شهوهای فراوانی شده باشد.
از سوی دیگر بواسطه نبودن مدارک مکتوب و انجام نشدن حفاریهای قابل توجهی در نقاط مختلف این ابهام چنان باقی مانده است.
اظهخارات و تحقیقاتی که درباره ایران پیش از زرتشت میشود اغلب از روی مدارک دیگری است و قسمتی دیگر از تحقیقات درباره ایران کهن با استفاده از قسمتهایی از اوستا انجام میشود.
نبودن مدارک متیقن و مکتوب را حدس و گمان و دخالت اذواق گوناگون را در حل و تقفسیر بازگشوده است و بهمین جهت است که بسیاری از آراء در این باره ناقص یکدیپر جلوه نموده و در مباحثی از این گونه تشتت و پراکندگی بسیاری وجود دارد.
لیکن با تمام این احوال کوشش مبذول شده است تنا با توجه به آرای ایران شناسان بزرگی که در مباحث مورد نظر اهلیت دارند مطالب تنظیم گردد

خرید کتاب دین قدیم ایرانی اثر هاشم رضی : تاریخ دینی و فرهنگی ایران از دورترین ایام تا زوال ساسانیان چاپ 1343 انتشارات آسیا

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.