پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

این سه زن

موجود
400,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب این سه زن اثر مسعود بهنود
توضیحات

کتاب این سه زن اثر مسعود بهنود

 

كتاب این سه زن یکی از آثار مشهور مسعود بهنود نویسنده و روزنامه نگار ایرانی است. که برای اولین بار بهنود این کتاب را در سال هزار سیصد هفتاد توسط نشر علم بچاپ رسانید.

بله کتاب این سه زن اثر مسعود بهنود که جز کتب کم حجم اوست . که در چهارده بخش راجع به سه شخصیت مهم تاریخ قبل از انقلاب یعنی دوران پهلوی می پردازد.

این سه تن عبارتند از مریم فیروز دختر عبدالحسین فرمانفرما و اشرف پهلوی خواهر شخص اول مملکت یعنی محمدرضا شاه و ایران تیمورتاش فرزند عبدالحسین تیمورتاش میباشد.

.و در اصل کتابیست تاریخی به زبان داستان. یعنی نه داستان است(رمان) و نه یک کتاب تاریخی است. بلکه تلفیق این دوست

و در این به زندگی و قدرت و نقش این سه زن در تاریخ پهلوی می پردازد. کتاب لحنی ساده و زبانی بسیار شیوا دارد.

خرید کتاب این سه زن اثر مسعود بهنود چاپ اول سال هزار سیصد هفتاد نشر علم که به زندگی سه شخصیت تاریخی ایران تیمورتاش.اشرف پهلوی و مریم فیروز می پردازد

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.