پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

نامه های طبیب نادرشاه

موجود
300,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

کتاب نامه های طبیب نادرشاه اثر پادری بازن
توضیحات

کتاب نامه های طبیب نادرشاه اثر پادری بازن

نامه های طبیب نادر شاه را شاعر دانشمند اقای دکتر علی اصغر حریزی مقیم پاریس بشرحی که در مقدمه یاد شده از متن فرانسه ترجمه و بمجله ادبی یغما اهدا فرموده است.

نامه های طبیب نادر شاه را شاعر دانشمند اقای دکتر علی اصغر حریزی مقیم پاریس بشرحی که در مقدمه یاد شده از متن فرانسه ترجمه و بمجله ادبی یغما اهدا فرموده است.
و این کتاب در مجلدات سوم و چهارم مجله یغما در سالهای 1329 و 1330 بچاپ رسیده است.
در آن اوقات که این کتاب در مجله طبع می شد خوانندگان مجله از دور و نزدیک علاقه و شیفتگی خود را مکرر بر مکرر ابراز میداشتند و متوقع بودند که جداگانه نیز بچاپ رسد.اما این توفیق پس از ده سال بشرحی که یاد شد بر اثر توجه خاص انجمن اثار ملی ایران حاصل شد بر اثر توجه خاص انجمن اثار ملی ایران حاصل شد
در تاریخ نادرشاه به زبان فارسی و بدیگر زبانها کتاب تالیف شده و تحقیق بعمل امده ولی انصاف را نوشته بازن که خود معاصر با نادرشاه و در خدمت آن شهریار لیر بوده چندان ساده و بی پیرایه و بی طرفانه است که تاثیری خاص می بخشد و خواننده را مجذوب می کند.خاصه که لطف و شیرینی ترجمه فارسی بزبان ادبی دقیق بر ارجمندی کتاب افزوده است.
در انتشار این کتاب نظری باستقصاء و تتبع تاریخی نبوده چه محققین ارجمند بنح.اتم و اکمل نتیجه مطالعات خود را عرضه داشتند و ازاین پس نیز دیگران در تکمیل این مبحث خواهند کوشید.

همین اشارت کافی است که این کتاب باقلت حجم خود یکی از منابع اصلی مورخین اروپایی از قبیل لکهارت انگلیسی بوده است.
در مطالب این کتاب چه در ترجمه و چه در هنگام طبع برعایت کمال امانت هیچگونه تغییر و تحریفی راه نیافته و اگر جای مولف بصفات نادرشاه اشاراتی کرده که موافق طبع خواننده حساس نیست

خرید کتاب نامه های طبیب نادرشاه اثر پادری بازن ترجمه علی اصغر حریری ب‍اه‍ت‍م‍ام‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ ی‍غ‍م‍ای‍ی‌ چاپ اول انتشارات انجمن آثار ملی سال 1340

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.