پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

سفرنامه بلوشر

موجود
200,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نایاب

سفرنامه بلوشر نوشته ویپرت بلوشر
توضیحات

کتاب سفرنامه بلوشر اثر ویپرت بلوشر

کتاب سفرنامه بلوشر اثری از ویپرت بلوشر و ترجمه کیکاووس جهانداری چاپ انتشارات خوارزمی سال 1354حاوي خاطرات مولف از اتفاقات و روبدادهاي ايران از زمان قتل ناصرالدين شاه تا روي كار آمدن رضاخان بلوشر از اتباع خارجي در اواخر دوره فاجار و اوايل دوره رضا خان است،او نظرات خود را درباره ايران و جنبه هاي مختلف زندگي در آن را در ... سال هایی که فاصلۀ بین قتل ناصرالدین شاه قاجار و روی کار آمدن رضاشاه را تشکیل می دهد، مالامال از حوادث و اتفاقهای مهمی است که گاهی برای کشور ما سرنوشت ساز بوده است. در این سالها نفوذ دولتهای مقتدر استعماری دامنه ای گسترده در ایران یافت و برخورد منافع آنها با یکدیگر رو به فزونی گذاشت. زمان پیش از جنگ دوم جهانی عصر دیکتاتورها محسوب می شود. دربارۀ دیکتاتور آلمان، ایتالیا، روسیه، ترکیه و... کتاب و مقاله زیاد نوشته شده ولی در مورد شاه ایران مطلب زیادی یافت نمی شود که بتوان اوضاع شاه و وضعیت ایران در آن زمان را ترسیم کرد. با توجه به این توضیحات و همچنین این مطلب که در سفرنامه ها و خاطراتی که در این دوره توسط افراد خارجی نوشته شده، می توان مطالب مفیدی در مورد وضع این دوران بدست آورد،

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.