پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

قرآن زین العابدین رهنما

موجود
3,000,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب نفیس

ترجمه و تفسیر قرآن زین العابدین رهنما چهار جلدی
توضیحات

ترجمه و تفسیر قرآن زین العابدین رهنما چهار جلدی

 

یکی از ترجمه های خوب و حرفه ای قرآن همین کتاب پیشرو است که شامل مجموعه 4 جلدی از ترجمه و تفسیر قرآن به کوشش و ترجمه و تفسیز زین العابدین رهنما است.این کتاب را با نام قرآن فرح نیز می شناسند.و البته با نام قرآن زین العابدین رهنما یا کتاب ترجمه و تفسیر قرآن زین العابدین رهنما می شناسند.براستی کتاب تحقیقی و تفسیری و ترجمه دقیقی از قرآن است که زین العابدین رهنما با نظارت فرح این کتاب در چهار جلد به چاپ رسید. و همانطور که در مطلب دیگر پیرامون قرآن فرح نوشتم کتاب قرآن زین العابدین رهنما کتابی با جنس مرغوب یا ویژگی کیفی خاصی نیست .آنچه بر اهمیت این کتاب افزوده ترجمه و تفسیر خوب قرآن است که توسط زین العابدین رهنما انجام شده است

 ترجمه زین العابدین رهنما نه تنها به متن قرآن هرچه بیشتر نزدیک باشد بلکه حتی المقدور همان ترکیب بندی جملات.همان ض سبک و انشاء و همان رنگ آمیزی کلمه و اختصار را که در قرآن شریف است نگاهدارد و تا انجا که ممکن است ازترجمه تحت اللفظی و یا ترجمه بمعنی که تمام عطر و رنگ و قاب و قالب زیبای آیات را از میان میبرد دوری جویم و هرجا که ناچار بترجمه بمعنی شدم ترجمه تحت لفظی ایه را در زیرنویس همان صفحه نوشتم تا خواننده محترم بر طرز جمله بندی اصلی آن آگاه باشد و هرجا هم که برای بیان و فهم مطلب در قالب فارسی ناگزیر بافزودن کلمه یی بر ترجمه شدم آن کلمه را میان دو هلال قرار دادم تا از متن جدا گردد.

 

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.