کتاب های نفیس در ایران به دو دسته اصلی تقسیم میشوند اول کتاب های نفیسی که پیش از انقلاب به چاپ رسیده است و عموما تجدید چاپ نمیشوند و دلایل عدم تجدید چاپ متفاوت که یا ناشر جمع شده است یا مولف و صاحب امتیاز تمایل به چاپ ندشاته یا مجوز برای چاپ مجدد داده نشده است به هر دلیلی و این عناوین کمتر از صد عدد است و دسته دوم کتاب های نفیسی که پس از انقلاب چاپ شده ان و همچنان تجدید چاپ میشوند اما در دسته دوم که کتب نفیس پس از انقلاب هستن باز عناوینی مجدد تجدید چاپ نمیشوند که انهم دلایل خاصی دارد که انشالله در مطلبی دیگر توضیحی کامل خواهم داد اما با این وجود به نایابی دست اول نیستن. و آن بخش اعظم دسته دوم نیز که در اختیار عموم با تیراژ زیاد و تکرار چاپ همراه هست.کتاب های نفیس قبل انقلاب طرفداران خاصی دارد که عموما به کتب عتیقه و  انتیک گرایش دارند

تعدادی از این کتابهای نفیس قدیمی عبارتند از

شاهنامه بایسنقری

شاهنامه امیر کبیر

قرآن آریامهر

کتاب های اشرف

خیام اسفندیاری که عموما این کتابها دیگر تجدید چاپ نشده اند و در بازار کتاب بسیار نایاب است.حال عزیزانی که بدنبال کتاب های نفیس دسته اول میگردند فقط باید از مراکز حرفه ای کتاب نفیس قبل انقلاب خریداری نمایند

اول کتاب با گارانتی به شرط اصل بودن خریداری نمایند و دوم کتاب نفیس قبل از خرید با مشاوره حرفه ای همراه باشد