اگر قصد خرید کتاب ارزان دارید مطالعه کنید

 

متاسفانه وضعیت اقتصادی به گونه ای رسیده که یک مجله جدول نازک سه هزار تومن شده اگر قصد خرید کتاب دارید حداقل قیمت دو یا سه کتاب صد هزار تومن این در حالی است که حقوق بسیاری از افراد بیش از هفتصد هزار تومن نیست.وقتی ما دغدغه هایی چون اجاره خونه خورد و خوراک و هزینه های جاری و مهمتری مانند برق آب گاز بهداشت تلفن و غیره را داریم پولی باقی نمی ماند که صرف کتاب کنیم وقتی خود کارا کتاب رقم های سنگینی برای کتابها در نظر گرفته است واقعا قابلیت خرید برای بسیاری اهالی کتاب امکان پذیر نیست هرچند کارا کتاب به تعدادی کتاب امانی دهد اما واقعا نیاز افراد ار سمت ما برآورده می شود

یا اشخاصی که نیاز به کتاب یا مجله ای دارند چه راهی در دسترس هست؟ امیدوارم به زودی مراکز فرهنگی کتابخانه ها و مسئولین بررسی دقیق داشته باشند بلکه  دردی بزرگ را درمانی باشند

کارا کتاب نیز یک شغل الکترونیکی است و برای منافع اقتصادی فعالیت می کند اگرچه هدفی مانند اعتلا فرهنگ و ترویج کتابخوانی را پوشش می دهد اما در نهایت مسائل اقتصادی خود را اولویت در نظر می گیرد اما با این وجود بخاطر مشگلات اقتصادی مدیریت کارا کتاب بخشی را بعنوان فروش کتاب بصورت کلی در نظر گرفته که کسانی که قصد خرید کتاب دارند می توانند کتاب و کتابخانه شخصی دست دوم با قیمت ارزان بخرند

نحوه عملکرد به این گونه است که کارا کتاب از طریق خریداری کتابخانه شخصی تامین می شود و قطعا خریداری کتابخانه شخصی دست دوم و حتی نو با قیمت خریداری از نشار بسیار ارزان تر است

حال کارا کتاب با حداق سود همین کتابخانه ها را به مصرف کنندگان حقیقی می رساند با این روش ابتدا دلال ها و واسطه ها کم خواهند شد و دیگر اینکه مصرف کننده اصلی که خود کتابخوان می باشد کتاب را با قیمت بسیار مناسب خریداری خواهد نمود

مثلا شما اگر صد عنوان کتاب را بصورت تک جلد بخرید بصورت میانگین جلدی ده هزار تومن می شود یک میلیون

و اگر بصورت کلی و کتابخانه ای بخرید کتابخانه ای که صد عنوان می باشد و ما خریدیم سیصد هزار تومن با پنجاه هزار تومن سود واگذار می گردد

به دستور مدیر کارا کتاب در حدود هزار بسته کتابخانه ای آماده گردیده که می توانید هم اینک با مشاورین ما تماس بگیرید

تا بتوانید کتاب را ارزان خریداری نمایید