مثلا در میدان انقلاب پاساژ کتاب صفوی هر جمعه حراجی می گذارد کتاب هایی از پانصد تومن تا سه هزار که واقعا خواندنی و ارزنده هستند.و به نظر بنده اگر کسی جویای مطالعه باشد راه برایش حتی دشوار باز است و اگر بگردد بسیاری از این کتابفروشی ها و مراکز را خواهد یافت

کارا کتاب هر هفته حراجی برگذار می کند و تعدادی کتاب را با قیمت بسیار مناسب در اختیار کاربران گذاشته تا همه بتوانند از کتاب استفاده نمایند.همین طور دوستانی که حتی قادر به خرید کتاب های دست دوم و حراجی نیستند می توانند  اعلام نموده تا در صورت برسی شرایط و تایید آن توسط مدیریت کتاب امانت بگیرند

کتاب متعلق به کسی است که آن را می خواند