اسناد همیشه مهم هست حتی اسناد جدید و شرح دلیل این اهمیت نیازی نیست چون همگان از اهمیت آن آگاهی کامل را دارند.اما هدف کارا کتاب از توضیح پیرامون اسناد,اسناد قدیمی هستند که مربوط به بیش از نیم قرن پیش است و تاریخ نگاران و محققان بر اساس این اسناد و شواهد مکتوب به گذشته و سیر و تحول آن ایام پی می برند.مثلا حکم یا فرمان دولتی  گزارشگر سلسله و شرایط آن دوره می باشد.حتی قباله ازدواج و سند زمین

و تاریخ نگاران با استفاذه از این اسناد و گزارشات کتابی را تالیف می نمایند

کارا کتاب بعنوان یکی از مراکز خصوصی بعنوان اولین موسسه به خرید و فروش اسناد خطی و اسناد قدیمی پرداخته

و با اختیار دادن به محققین ومراکز پژوهشی دولتی و خصوصی داخل کشور در اعتلای فرهنگ ایران زمین کوشا می باشد

شما می توانید برای خرید و فروش اسناد خطی با مشاورین ما تماس بگیرید

09125343644