هیچ می دانستید کشور ما از نظر تعداد و موجودی کتب نفیس عتیقه کتاب های خطی از اولین های جهان می باشد؟در ایران بیش از هر کشوری براحتی نسخ خطی مشاهده می کنید فقط کافی است در روزنامه آگاهی ثبت کنید خریدار کتاب خطی متوجه خواهید شد چقدر تماس برای فروش کتب خطی شما خواهند گرفت.خدارو شکر ما در کتابخانه های ملی و مردمی کشورم آرشیو کاملی از نسخ خطی و کتابهای قدیمی داریم اما باز به نسبت موجودی که در خانه های مردمان هست بسیار کم است و افسوس می خورم که این کتب با ارزش و عتیقه در بسیاری از منازل و انبارها بر اثر عدم اطلاعایی که از روش نگهداری رعایت حفظ و ماندگاری این کتب روز به روز به نابودی نزدیک می شوند و برخی دوستان با خودخواهی تمام نه تنها این کتب را به مراکز دولتی کتابخانه های رسمی و ملی کشور واگذار نمی کنند بلکه بدون مراقبت و نگهداری سالم کتاب را به نابوی زودتر سوق می دهند.و در کشور های دیگر ورق کاغذ قدیمی و عتیقه ای را قاب و در بهترین حالت حفظ و نگهداری می کنند

دوستان برخی از عزیزان از ما سئوال نمودن آیا این کتاب های عتیقه که موروثی است و قانونی به شما رسیده یا خریداری نمودید آیا به مراکز دولتی یا کتابخانه ها مانند کتابخانه ملی یا مجلس برای فروش معرفی گردد خطرناک است یعنی ممکن است این کتاب را به شما پس ندهند؟

جواب بنده این است تا زمانی که کتابی پیگرد قانونی نداشته باشد یعنی مالک حقیقی و حتی مالک متظاهر شکایتی از کتاب مربوطه ننموده با کارشناسی مسئول کتابخانه و مهارت آنها از تشخصی اینکه کتاب خدایی نکرده سرقت شده نباشد به جرات می توانم بگویم که خریدار بسیار عادلانه ای است و مهمتر انکه کارشناسی رایگان است و شما هیچ اجباری به فروش در صورت عدم توافق نخواهید داشت

امیدوارم اگر کتاب عتیقه یا نسخ بسیار قدیمی در منزل دارید این کتاب را به مرکز و محل درستش واگذار نمایید تکرار می کنم این واگذاری اهداء نیست انها با قیمت کارشناسی عادلانه خریدار کتاب های عتیقه شما هستند

کارا کتاب نیز تا آنجا که در توان داشته باشد مشاور و کارشناس شما در زمینه کتاب های عتیقه و قدیمی می باشد