...البته شاید منظورشون از نو اینکه کتاب قدیمی شما تمیز هست یا پاره و کثیف.اما این تعاریف و اصطلاحات رایج جالب است اصلا فرق کتاب نایاب و کم یاب چیست؟ اگر کتابی نایاب است پس چگونه یاب می شود؟ اگر نایاب است پس نباید پیدا شود چگونه این کتاب را همه کتابفروشی ها دارند.یا فرقش با کتاب کم یاب چیست؟

راستش من با اینکه خودم فروشنده  کتاب هستم و به ضرر خودم هست اما قرار بوده که به دستور مدیر سایت در این وبلاگ مطالب تماما صادقانه باشد.پس برخی معیارشان از کتاب نایاب کتاب گران است هرچقدر کتابی گران باشد نایاب تر بود.اما من احساس می کنم واژه کتاب کم یاب قدری درست تر است چون بسیاری کتاب در کشور مان و حتی در جهان به دلایلی چاپ نمی شود این دلایل حتما به نظام و مقرارت کشور ختم نمی شود مثلا اگر کتابی چاپ نمی شود بگویم نظام جمهوری اسلامی اجازه نمی دهد و یا وزرات ارشاد ممنوعیت آن را اعلان نموده بسیاری از کتاب های چاپ قدیم حامی یا ناشر خوب و مناسب ندارد بسیاری از آنها کاملا بدلایل شخصی نویسنده مترجم چاپ نمی شود یا قرار است چاپ شود و این چاپ با وقفه چند ساله همراه است.همانطور که عرض کردم دلایل متعددی را شامل می شود.و اما کتاب نایاب نیز هستند کتاب هایی که واقعا بسیار سخت تهیه می شوند مانند کتب خطی چاپ سنگی و کتب کم تیراژ مثلا کتاب نبیره های بابا ادم بهمن فرسی صدو پنجاه نسخه تنها یک بار در دهه چهل به چاپ رسیده و در سایتها و کتاب های الکترونیک موجود نمی باشد و دسته کتاب های کم یاب نیز کتاب های را شامل می شود که در بازار رایج کتابفروشی به سادگی تهیه نمی گردد

کارا کتاب با خریداری کتابخانه شخص شما سعی نمودیم کتاب های نایاب و کم یاب را گرداوری نماییم تا بتوانیید از این کتاب ها استفاده نمایید