بسیاری از هموطنان ما که اهل مطالعه هستن در خارج از کشور زندگی می کنن و بسیاری دیگر در شهرستانها که مسلم است انکه در خارج از کشور است که کتابفروشی ایرانی یا نمی بیند یا بسیار بسیار کم است آنهم در برخی کشورها در شهرهای مشهور و در شهرستانهای کشور خودمان نیز کتابفروشی به نصبت پایتخت خیلی کمتر است که این تعداد از کلان شهر به شهرهای کوچک و به روستاها و بخش بسیار بسیار کم میشود.حال باید راه حلی یافت که بتوان کتاب را پخش کرد.ما طی سالها و تجربه و آشنایی با خدمات پستی و سرویس های ارسال برون شهری و درو شهری و خارج از کشور به این امکان رسیده ایم که کتاب را به هر نقطه ای از این جهان ارسال کنیم البته بغیر از قطب جنوب و چندتا نقطه دیگه(جهت شوخی )

همه سعی خود را داشته تا کتبی که شما در نظر دارید تهیه و برای شما ارسال کنیم.اما می بایست قبل از ارسال روش های ممکن را مطلع شوید نحوه واریز و مبلغ احتمالی یا قطعی ارسال و پس از تایید نهایی کتاب طی زمان مشخص ارسال می گردد.و بدین وسیله کتاب با زبان فارسی به همه فارسی زبانان عزیز تقدیم می گردد

 

ارسال کتاب به خارج