خواستگاری- مردگل به دهن- دزد دوچرخه- روسپی بزرگوار- درپوست شیر- ولپن- ماجرای نیمروز- به سوی دمشق- کرگدن- آدم آدم است- شب های کابیریا- شیطان وخدا- ایثار- باغ آلبالو- استنطاق- عقاب با دوسر- شاهزاده خانم بابل- سه نمایش ازسوفوکل- رویا درشب نیمه تابستان- یک زن دردوچهره- روباه وانگور- پمپه- روایت شاهنامه به نثر(ایرج گلسرخی)-گلستان وبوستان سعدی- مثنوی معنوی- فیه مافیه- خط سوم- کلیات شمس- تاریخ بیهقی(سه جلدی)-خلسه(خواب نامه اعتمادالسلطنه) تذکره الالیا- قصص قرآن مجید- انسان کامل- زندگی مسلمانان درقرون وسطا- خاطرات وخطرات(هدایت) رمزوداستان های رمزی- کلیات زیبا شناسی- شیوه بیان هنری- سایه(علی دشتی)- سخن هارابشنویم- درعین حال- وظیفه ادبیات- سوگ سیاوش- ویس ورامین- استادتاران- تعزیه وتئاتردرایران- شقو(حمید رهنما)- شش مقاله صمد بهرنگی- حدیث ماهیگیرودیو- دوازده رخ- آینه های دردار- مثل همیشه- کریستین وکید- جبه خانه- دست تاریک دست روشن- شازده احتجاب- بره گمشده راعی- جزیره سرگردانی- مدومه(ابراهیم گلستان)- آتشپاره- پروازشبانه- اولین- بودلر- مقدمه رستم واسفندیار(مسکوب)- گفته ها (گلستان)- شرح مثنوی شریف(شش جلد)- فرانتس لیست- موزار- هایدن- مالر- بتهوون- برلیوز- کودکان وجانوران- دردل گرد باد(دوجلد)- پس از مجلس رقص- بوقلمون صفتان- دنیای دیوانه-پخستان- روسالکا (پوشکین)- شب های روشن- خرابکاران- الاخون والاخون- ناتور دشت- گرگها وآدم ها- خطابه پوشکین- داستان پداگژیکی(دوجلد)-تورگنیف- برگزیده های چخوف (دوجلد)- تپلی- کاتالونیا- سایه هاوروشنی ها- نامه به فلیسه(دوجلد- کافکا)-زائران غریب (مارکز)-جاده فلاندر- توروتونبو- ماه وآتش- لردجیم- کابوس کوچ- سیلاب های بهاری- خوشی ها وروزها(پروست)-عصرآدم کشها- کابوس اقلیمی- شاهزاده وگدا- افسانه تروآ- عبرت بودا- چشمه- قیام افسران خراسان- زنده بیدار- پاسخ به ایوب- مارتین هایدگر- سیاوش وفرنگیس- موسیقی فیلم- مرگ روئین تن- شبی خون- سواری درآمد- دانتون- اندیشه های متی- صبحانه برای یک نفر- چاه- تشییع- مشوقه پولادین- سه دفترفریدون مشیری- شرح شوکران- تا رهائی- ترانه های مهیاردمشقی- ابرشلوارپوش- گزینه اشعارچزاره پاوزه- درباره شاهنامه(عبدالحسین نوشین)- پابلونرودا- اکتاویوپاز- قطاری درمه- پنج آواز- ذهن وزبان حافظ(خرمشاهی)-من گمشده بودم- شکست سکوت- دریا درمن- صلیب شکسته- فصل مطرح نیست- شاندورپتوفی(شاعرمجار)-پابلو نرودا- برخنگ راهوار زمین- پل خواب- نجواهای فراسو- پائیزدرپرواز- ریگ ودا- الوهیت وهایدگر- مکتبهای فلسفی هند(دوجلد)- مابعدالطبیعه(ژان وال)- دمیان- خسیس- امینه- گرسنه- موناوانا- ردگونه- تلاش بیهوده عشق- دکترفاستوس- قربانی(تاگور)- داستان های ارمنی- نجات یافته- قمارباز- نرگس وزرین دهن- حافظ (نفیس)- امید- ضدخاطرات- قهرمان عصرما(لیرمانتوف)- پاسخ به ایوب- پدران وپسران- قطعنامه – لحظه ها وهمیشه- مدایح بی صله- آدمکش کور- ترجمه تفسیرطبری(قصه ها)- گل به صنوبرچه کرد(دوجلد)- سرگذشت وعقایدفلسفی خواجه نصیرالدین طوسی- انواریه – شناخت اساطیرایران- ترکمنهای ایران- کتابشناسی داستان کوتاه(ایران وجهان)- زند وهومن یسن(هدایت)- درآمدی به فلسفه- زندگی دردنیای متن- درستایش دیوانگی- تاریخ فلسفه(یک جلدی)- لذات فلسفه- فلسفه کانت- نیچه علیه واگنر(نیچه)- زندگینامه من(کارل یاسپرس)- شش متفکراگزیستانسیالیست- چنین گفت زرتشت- سرگشتگی نشانه ها- یی چینگ- فراسوی ساختارگرایی وهرمنیوتیک(میشل فوکو)- اینشنین وشاعر- نیچه فیلسوف فرهنگ- ماکیاولی- ویتگنشتاین- واژگان اصطلاحات ادبی(صالح حسینی)- نقدعقل مدرن- مسیح(کارل یاسپرس)- درجستجوی آزادی- اندیشه های هوسرل- بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق(کانت)- این یک چپق نیست(میشل فوکو)- ساختهای نحوی(نعام چومسکی)- ساختار وتاویل متن(دوجلد)- مدرنیته واندیشه های انتقادی- پدیدارشناسی روح برحسب نظرهگل- فرهنگ اصطلاحات فلسفه- حقیقت وزیبایی- سنجش خرد ناب(کانت)--------- 95 جلد جزوه های نسل قلم(نقدوبررسی آثارنویسندگان)- ادبیات روس (ناباکوف)- بیلی باتگیت- گرگ بیابان- دوبلینی ها(جویس)  پائیزپدرسالار -گزارش یک مرگ- پرندگان مرده -سرگذشت یک غریق- مسیح بازمصلوب -بیلی باد ملوان -سفرخوش آقای رئیس جمهور -شنل -سفر به انتهای شب- مانگدیم وخورشید چهر -سفربه گمسک- پزشک دهکده