یکی از این اسناد با ارزش روزنامه های قدیمی است که علاوه بر احساست و خاطرات نوستالژیک ایام سپری شده مکتوباتی است lمستند بر روایات, اتفاقات و جریانات گذشته که شاید با گذشت زمان از ذهن و حافظه دور گردد که به کمک مکتوب بودن ماندگاری آن تضمین شده است

کارا کتاب با خریداری کتابخانه های شخصی شما و گردآوری روزنامه های قدیمی , مرمت و سریال نمودن آنها توسط صحافی بصورت ادواری آماده برای عرضه به علاقه مندان ,محققین,پژوهشگران,تاریخ نگران و  موسسات فرهنگی تاریخی داخل کشور  قرار می دهد.چه بسیاری از فیلمسازان ,محققین و نویسندگان با استناد به همین روزنامه ها دست به تحلیل,.انتقاد و تفسیر گذشته زده اند

ما هدفمان ترویج فرهنگ درست در کشورمان جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین وزرات ارشاد و فرهنگ اسلامی می باشد

خرید کتاب,فروش کتاب,خرید اینترنتی کتاب