کمتر کتابخوانی است که راجع به این شاهکار ادبی جهان اطلاع نداشته باشد رمان اولیس اثر جاودانه جیمز جویز نویسنده برجسته و قدرتمد ایرلندی است.دوستان زیادی هستند که روزانه بارها با تماس می گیرند  برای خرید کتاب اولیس خوب متاسفانه این رمان بصورت کامل هنوز چاپ نشده است و تمام کتب در بازار یا راجع به کتاب مثلا نقد و بررسی یا دربتاره کتاب و نویسنده جیمز جویز می باشد . ورنه کتاب اولیس هنوز بصورت کامل چاپ نگشته این که می گویم چاپ نشده خوب این اثر سالهاست که توسط منوچهر بدیعی به فارسی برگردانده شده است.این رمان که سومین نوشته نویسنده است دارای سبک مدرن و زیبا به روش گزارش سیال ذهن است

 

رمان اولیس قصه ایست بسیار مدرن که اتفاق در بیست و چهار ساعت می افتد  ماجرا در روز شانزدهم هزار و نصد و چهار در شهر دوبلین اتفاق می افتد این کتاب ادای دینی به شاهکارهای کلاسیکی جون ایلیاد  و ادیسه  داشته و دارای سبکی مدرن و موقعیت نویسی زیبا که نویسنده را میخکوب می نماید

دانلود کتاب اولیس نسخه کامل

کتاب های جیمز جویس

.