و می توان گفت کاملترین یا بقولی تنها کتاب جامع که راجع به تاریخ عصر ساسانی به زمان آمده است همین کتاب تاریخ طبری است و تمام روایتها و گزارش های این کتاب بقولی با روایتهای مسلمان یکسان می نماید و در این کتاب کاملا گسترده و جامع به نسبها و تاریخ ایرانیان و مردم غیرایرانی می پردازد و آنها کاملا با سلسه و نسب ذکر می نماید که همین سبک خاص است که باعث بهتر بودن کتاب تاریخ طبری با کتب هم عصر خود و حتی بعدتر میشود.

 اوابل بار کتاب تاریخ طبری توسط ابوعلی بلعمی به فارسی ترجمه و خلاصه گردید و در کتاب قدری دخل و تصرف نمود یعنی مطالی را به مانند تالیف از خود به ان اضافه نمود و از آنجا که تایف دگر شد نام دگر بر آن نهد به نام تاریخ بلعمی

 کتاب مشهور و خوانندنی تاریخ طبری توسط ابولقاسم پاینده بدون هیچ تغییر و تلخیصی اول بار در سال پنجاه و دو توسط انتشارات بنیاد فرهنگ ایران به چاپ رسانید

.

به جرات می توان گفت تاریخ منابع بسیاری از تالیفات و کتاب های پژوهشی سالیان دراز است که از همان زمان تا معاصر یکی از کاملترین پژوهش ها بقولی پژوهی مادراست. این کتاب  در خارج از کشور توسط عده ای از خاورشناسان زیر نظر دکتر یارشاطر به زبان انگلیسی در سی و هشت جلد برگردانده شد

و قبلتر از آن توسط انتشارات لیدن به فارسی نیز چاپ گردیده بود.

دوستان برای خرید کتاب تاریخ طبری به لینکهای زیر مراجعه نمایید

 

کتاب تاریخ طبری چاپ انتشارات اساطیر

کتاب تاریخ طبری انتشارات بنیاد فرهنگ ایران

دوره کامل تاریخ طبری

کتاب تاریخ الرسل و الملوک اثر ابوجعفر