بنده نه بعنوان یک کارشناس مبارزه با حشرات موذی بلکه بعنوان یک قربانی موریانه زده از شما عزیزان که کتابخانه نسبتا بزرگی دارید استدعا می کنم حتما راه پیشگیری را در نظر بگیرید و قبل از وجود مشگل پیش بینی های لازم را انجام دهید

حتما چوب کتابخانه و محل نگهداری کتاب هایتان از همه لحاظ بررسی نمایید از موادی مانند نفتالین یا مشتقات که ورود را بسیار  محدود می کند استفاده نمایید و با کارشناس مربوطه مشاوره نمایید در قسمت زیر چند عکس از عشق موریانه و کتاب برایتان می گذارم تا بدانید چقدر خطر جدی است

موریانه کتاب را می خورد؟بهتر است بگوییم موریانه دیوار را هم می خورد کتاب که سهل است

 

تصویر یک خوردن جلد کتاب توسط موریانه

 

 تصویر دوم حمله موریانه به کتابخانه

  تصویر سوم نفوذ موریانه از داخل به گونه ای که از بیرون تا زوال عمده کتاب مشهود نیست