کارا کتاب با هدف جمع آوری کتاب درسی های قدیمی بخصوص مقطع دبستان  در تلاش است واسطه ای بین خریداران و فروشندگان کتاب های درسی قدیم باشد

اگر شما این کتب را دارید و استفاده ای ندارید لطفا این فرصت را به دیگران دهید تا از این گنجینه با ارزش استفاده نمایند.متاسفانه مدتی است این کتاب های بازار سیاه شده و قیمت بسیار بالای عرضه می گردد