کتاب های چاپ قبل انقلاب اسلامی

 

در این مطلب قصدم حمایت یا نقد از مقطعی خاص از تاریخ نیست اما برخی دوستان به اشتباه در مورد کتاب و چاپ کتاب نظر می دهند و عده ای دوستان کتابفروش از جمله این کتاب که چاپ قبل انقلاب است سو استفاده نموده و بازاری راه انداخته اند که بیا و ببین

بسیاری افراد تصور بر این دارند که کتاب چاپ قبل انقلاب یا زمان شاه خیلی کامل و بهتر است

چرا فکر می کنید زمان شاه سانسور نبوده است و تمامی کتاب های پیش از انقلاب چاپ کامل و بدون سانسور بوده است؟

مگر کتاب ماهی سیاه کوچولو که تنها قصه ای کودکانه بود مجرمانه از سوی ساواک نبود

کتاب رمان خرمگس یا رمان زمین نو آباد و بسیاری رمان های دیگر ...مگر بسیاری از شعرها و سروده های پیش از انقلاب هنگام چاپ ممیزی نمی خورد؟

بنده قصد تمجید از وزرات ارشاد را ندارم قطعا سختی ها برای کتابفروشی ها داشته اما به انصاف شما چه کتاب هایی در زمان جمهوری اسلامی چاپ شد که پیش از انقلاب ممنوع بود؟ من هدفم از این مطلب این است که دقت کنید مهم نیست کتاب چاپ قبل از انقلاب باشد یا بعد انقلاب. مهم متن درست کتاب و ناشر و تالیف و مترجم خوب است

اجازه ندهید بازار سیاه راه بیافتد و عده ای از کتاب ها رقم نجومی بسازند این مطلب از لحاظ اقتصادی به ضرر بنده است اما وقتی می بینم رمان دیوار نوشته سارتر چاپ امیر کبیر سیصدهزار تومن شده صدام در میاد بعد میگیم چرا کسی کتاب نمی خره یا کتاب نمی خونه

بخدا هدف از خرید کتاب مطالعه است نه کتاب بازی و دلال بازی