و بدتر بازار کتابهای دست دوم که تحت نام خریدار کتاب دست دوم فعالیت میکنند افتاد دست یکسری سمساری بسواد.توروخدا سمسارهای محترم بهشون برنخوره من خاک پای اکثریت شمام.اما قبول کنید عده ای از شما عزیزان که این روزها کم هم نیستن.افتاد دنبال خرید کتاب دست دوم.اخه مگه ما میریم کتاب بخریم یخچال تلویزیون و کولر بخریم؟درست میگید خداروزی رسون اصلا حرفی نیست.اما واسه کارشناسی باید کتاب بشناسید.باور کنید قاشق چنگال و کتری و سماور نیست که حتی اونهام تخصص و کارشناسی میخواد.اما وقتی شاهدم که به اسم کتابخر وارد منازل میشید.شما که حتی اسم درست کتابفروشی بکار نمبرید و میگویید کتابخر.حق بدید که مردم بگن طرف بزخر....

  کتاب دست دو

شیوه درست خرید کتاب دست دوم در منازل

این حقیر کوچکتر ازاینم که بخوام بگم شما عزیران چه کاری کنید.اما اگر می خواهید کتاب به کتابخوان برسه.اگر برای شما این کالا ارزشمند هنگام فروش دقت کنید به چه کسی واگذار می کنید حتی اگر پول کتاب برایتان مهم نیست و میخواهید جایتان باز شود.شما نسبت به این کتابها مسولید.چه کتابهای ارزنده ای که به خریداران کاغذ باطله فروخته میشه.که افسوس افسوس خمیر میشه.کتاب چاپ سنگی.مجلات قدیمی و هزاران کتاب بهخمیر کاغذ بازیافت کردن.شما فکر می کنید دیگر این کتابها تجدید چاپ میشوند.و یا اگر به یک سمسار که فرق کتاب و مجله رو هنور نمیدونه کتاب میدید توقع دارید کتاب به اهلش برسه.

یکی از گامهایی که سایت ما برداشت اگاهی سازی شما عزیزان بود.که کتابهایتان را ارزان نفروشید.کتابهارا بهرکس و هرجا اهدا نکنید.مثلا خیلیها بدلایلی مثل مهاجرت کتابهایشان را هدیه میدهند.به دوست و اشنا اما اسوس که شخص گیرنده اصلا کتابخوان نیست و صرفا چون مجانی است میگیرد و این کتاب باز میرود در انباری و سالها خاک میخورد.در حالی که عده ای در پی ان کتاب قدیمی هستند.

ما بهنوان نخستین سایت رسمی در این زمینه سعی نمودیم با مشاوره وراهنمایی درست و اطلاع از قیمت های کتب شما در زمینه اگاهی سازی کمکی صادقانه باشیم.و از شما تقاضا دارم هنگامی که کتاب دست دوم برای فروش و واگداری دارید با در نظر داشتن رسیدن کتاب به اهلش اقدام به واگداری نمایید.

ما همواره در این راستا امین و مشاور و کارشناس شما بوده و خواهیم بود.شماره مندرج در سایت کارا کتاب برای هماهنگی با مشاورین و ارسال قیمت گزار و اعزام خریدار در محل شماست

آ

 

 

خریدار کتاب دست دوم

بالاترین خریدار کتاب

خریدار کتابخانه شخصی

خریدار کتاب