و اما دستگاه گرامافون که حرکت موتور دستی است و می بایست کوک شود و دستگاه با سیستمی مشابه اما ابتدایی تر از گرام شروع به کار نموده و صفحه در یک سایز مشابه هفتاد  . هشت دور با جنس صفحه سنگی  استفده می گردد و یک شیپور برای پخش صدا در بالای دستگاه در نظر گرفته شده.و مشگل دوستان عزیز این است که توجه ندارند این دو دستگاه صفحه هاشان به هیچ وجه برای دیگری کار نمی کند و صدمه به سوزن و پیکاب دستگاه می زند.و هیچ وقت اشتباه نکنید صفحات دستگاه گرامافون که صفحه سنگی هستن بسیار کم و دشوار و گرانتر تهیه میگردنند  ولی دستگاه گرام صفحه هایش بسیار زیاد و قابل دسترسی است

 

  در مطالب بعد بصورت کامل و جامع ساختار دستگاه گرام و گرامافون را تشریح خواهم نمود.همینطور فرق صفحه سنگی و صفحه پلاستیکی بصورت تخصصی

 عکس فوق یک گرام

و عکس زیر یک گرامافون برای نمونه است

حال عده ای مخالف این صحبت هستن و می گویند هر دو یکی است .حال چه یکی باشند و چه نه.دفت کنید اگر دستگاهی کوکی بود صفحه در اندازه 78 دور و صفحه سنگی مصرف می کندو اگر برقی بود در سه سایز نامبرده که پلاستکی است این اصلیترین نکته است و بدانبد صفحه سنگی خیلی گرانتر و بسیار کمتر از صفحه پلاستکی است

برای خرید گرامافون اینجا کلیک نمایید