در نوع دیگر دستگاه تنها دک است یعنی  یک قطعه کاملا تکنیکی و فنی که نه آمپلی دارد و نه باند تنها موتور است و کار مکانیکی در آن صورت می گیرد  و برای کار آن نیاز به یک آمپلی و یک باند مجزا است.که تنوع بسیار زیادی دارد.در اندازه های متفاوت و ساده نیمه اتومات و اتومات.برخی تک صفحه برخی مولتی صفحه

حال این دک می توانست صفحات گرام پخش کند

یا نوار کاست یا ریل و رادیو و ............

که در نهایت می توانست طبقه به طبقه روی هم قرار بگیرد

دکی شامل گرام.رادیو ونوار کاست.ریل. که در نهایت همه به آمپلی وصل میشد و از طریق آمپلی به باند

 

دک گرام

 

 

 

 

 

آمپلی همراه رادیو

 

 

گرام با کاست و آمپلی

 

 

 

که در نهایت همه این دستگاه به باند متصل میشدند

کارا کتاب مجموعه ای بیش از پنجاه دستگاه گرام و دک موجود دارد

 و بالاترین خریدار دک و گرام در ایران

 

صفحه گرام

تفاوت گرام و گرامافون چیست