دلیل کتاب نخواندن گرانی نیست دلیل کتاب خواندن مشغول بودن نیست نبودن وقت کافی نیست

مردم وقت دارند سریال های ترکیه ای ببینید که دوزار محتوا نداره حتی بارها  تکرار آن را .قصه یک سریال را دنبال کنند و باهم حرف بزنند.تو شبکه های اجتماعی به مسخره کردن هم.انسانیت هنر و ایران بپردازن.خیلی بد شده شبکه کتاب کاش وجود داشت کاش مردم چند سال آینده رو می دیدند واقعا به کجا می رویم؟فرهنگ و شعورمان را در دست گرفتیم و ارزان دور میریزیم

این حقیرم بارها در صفحه کتابلاگ راجع به زوال کتابخوانی حرف زدم خواهش کردم جدی بگیریم

بخدا بیش از پنجاه درصد مردم در روز ساعت صرف تماشای کانال های فارسی زبان بیگانه می کنند که فرهنگ مارا دارند نابود می کنند نمی گم سریال عتاشقانه یا اصلا موضوعی را نبینید من در آن حد نیستم که به شما بگم چی ببینید چی نه.فقط خواهش میکنم سینما تیاتر را در کشور دنبال کنید.چرا باید کنسرت خواننده های پاپ ایران سریغ فروش بره اما کارهای خوب تیاتر داغونه.......بیایید یه شبکه بشیم یه شبکه کتاب با تبلیغ کتاب با معرفی کتاب به مردم

بیاید مقاومت کنیم بیاید متحد شویم با بی سوادی با بی فرهنگی بیاید شبکه کتاب بسازیم در تلگرام در اینستاگرام در هر شبکه اجتماعی هر جا که می توان حرفی زد ما نسبت به فردا به جوانان فردا به بچه های فردا مسدولیم

دوست داشتم شده به مظالعه روزنامه و کتاب هم را در سال جدید تشویق کنیم