ما در طول عید نوروز که تعطیل هستیم ساعاتی را برای دید و بازدید در نظر می گیریم که معمولا در روزهای اول تا سوم تقریبا تمام میشود حال ما در این تعطیلات که سیزده روز است و برای برخی  بیشتر و یا کمتر واقعا چند ساعتی برای مطالعه کتاب نداریم؟ حتما خیلیها به سفر میرویم خوب این اتفاق خوبی است حتی در راه سفر که می توان ساعتها باشد میتوان یک کتاب را خواند.مثلا دوستی که به مشهد سفر کرده بود ظی چهارده ساعت یک رمان کوچک را خواند.پس اینکه در سفر هستیم یا به  مسافرت میرویم یک بهانه است.چقدر وقتمان را در این ایام به بیهوده سپری می کنیم.استراحت خوب است تفریح خوب است اما مگر کتابخواندن عذاب است؟ جزو تفریح و سرگرمی نیست.همه جای دنیا کتاب خواندن یک سرگرمی محبوب است مگر مطالعه یک رمان یا کتاب شعر یا تاریخی حفظ کردن کتاب درسی است که سخت باشد؟بهترین برنامه ریزی مطالعه کتاب در ایام نوروز است . و بهترین برنامه کتابی که در عید خواندم.من خودم در این مدت در حال مطالعه رمانسه جلدی هستم که ابرنامه ریزی کرذم تا آخر این تعطیلات تمام کنم.و به همه دوستان که این مطلب را می خوانند  خواهش می کنم که از این ایام بهترین استفاده را ببرید.و هدف از تعطیلات فقط خوابیدن و سریال دیدن نیست.....چقدر خوب در این ایام به ورزش و مطالعه بپردازیم

به نقل قول: ایب با اسکناس تا نخورده ی لای کتاب.کتاب را هم عیدی بدهیم.