و اگر شما صفحه گرام دارید که می خواهید بفروشید.ما خریدار صفحه گرام شما هستیم.فقط باید قبلش راجع به سایز و سلامت صفحه و نوع موسیقی و ایرانی و خارجی بودن به ما اطلاع دهید

اینکه صفحه گرام شما صفحه چهل پنج دور یا صفحه سی سه و دور .صفحه گرام شما موسیقی بی کلام یا با کلام.و اگر با کلام اهنگ ایرانی است یا خارجی.صفحه با کاور یا باکس است یا خیر.صفحه خط و خش داشته یا سوزن نخورده است.

بنابراین همانطور که ما گفیتیم خریدار صفحه گرام شما هستیم فقط به شرط اینکه ویژگی های صفحه گرام خود را به ما گزارش دهید

عکس ذیل مربوط به شرکت تولید و پخش صفحه گرام است در سال 1965