این چند خط می نویسم از طرف بچه های رشته نمایش .که درد خیلی از بچه های رشته نمایش است.قبل از نوشتن و توضیح این مشگل همه ما با زوال رشته تیاتر و اینکه هیچ حامی درست و درمونی نداره آگاه هستیم که این بزرگترین کارگردان ها و بازیگران قویی ما طی سالها کار و فعالیت و خلق آثار برجسته نمایشی حتی وضع اقتصادی خوبی ندارند و برخی حتی گمنام هستن.بطوری که وقتی بازیگری با ایفای یک نقش در تلویزیون یا سینما دیده میشود و متوجه قدرت بازیگری او میشوند تازه برخی متوجه میشوند چقدر سابقه کار تیاتر داشته.اما این موضوع را بارها شنیده و با این مشگل خیلی ها آشنا هستیم اینکه یک بازیگر تداتر شاید خرج روزانه شم هم درد نیاد اما از این موضوع که زیاد به کار کتاب ربط ندارد می گزریم و میرسیم به مشگلی مهم دیگر که به شخصه از نزدیک دیده و با این درد آشنا هستم.این که یکشخص که شرکت کننده کنکور هنر بخصوص رشته نمایش و ادبیات نمایشی است باید دور از جون جان بکند تا منابع کنکور را با قیمتی کزایی تهیه نماید که آن هم آیا از این کتاب استفاده شود یا خیر...چند سال است که در رشته ادبیات نمایشی دانشجو یا شرکت کننده باید کتاب استادی چون دکتر فرهاد ناظر زاده کرانی را مطالعه کند؟ که براستی این بزرگ مرد شخصی درجه یک است در رشته خود اما چرا نبایبد کتب ایشان چاپ گردد؟اگر این نویسنده و استاد درجه یک بهر دلیلی کتابش را چاپ نمی کنند یا چاپ نمی کند چرا باز باید مطالعه شود؟چرا باید بعد گذشت نیم قرن هنوز مهمترین کتاب رفرنس نمایش در ایران کتاب استاد بهرام بیضایی است که در زیر بیست سالگیش نوشته یعنی انقدر دامنه تحقیقات کم و یا ناچیز است؟ من سواد این رشته را ندارم و اگر تند حرف میزنم عذر میخواهم اما وقتی منی بینم دانشجویی که به جان کندن شهریه میلیونی دانشگاه آزاد هنر و معماری در خیابان فلسطین را میدهد و بعد ناچار است برای یک کتاب که استاد معرفی نموده به دنبال کتابی بگردد که نیست؟ یا اگر هست ده برابر بالاتر..قیمت وحشتناک؟چرا در کل بازار کتاب ما پنج کتابفروشی تخصصی رشته نمایش و سینما نداریم؟ و اگر هم هست چرا کتب قدیمی نمایش را کار نمی کنند و اگر نیست این کتب چرا اساتید دستور تهیه کتاب شاهپرک خانوم بیژن مفیدی را می کنند که کتابخانه ملی ندارد؟ این درد بچه های نمایش است دانشجویی که جان می کند تا خرج تحصیل بدهد و نهایت بازیگر یا کارگردانی شود که کار برایش نیست......حال کتبی را باید مطالعه نمایند که حتی منابع کنکور نمایش یا کتب منابع کارشناسی ارشد نمایش وجود ندارد خیلی ها علاقه مند به بازیگری و کارگردانی هستند و در کنکور هنر و کنکور بازیگری شرکت می کنند اما از کجا باید این کتاب نای نمایش تهیه شود این درد رشته نمایش بود که چندی از دوستان از من خواستن مطرح نمایند

باز اگر برای کسی خوشایند نیست متاسفم