قرآن کتاب وحی الهی   عربستان   قرن یکم هجری    ترجمه مهدی الهی قمشه ای

 خوشه های علف    والت ویتمان    آمریکا قرن نوزدهم میلادی    ترجمه ملّخص سیروس پرهام

گلشن راز     شیخ محمود شبستری     ایران قرن هفتم هجری    نسخه حسین الهی قمشه ای با مقدمه وتوضیحات

تذکرة الاولیاء    عطار    ایران قرن هفتم هجری     متن فارسی ویرایش و توضیحات پرفسور کربن

جنگ و صلح   تولستوی    روسیه قرن نوزدهم میلادی    ترجمه کاظم انصاری

  سیروسلوک   ترسا جان بانیان    انگلیس قرن هفدهم میلادی    ترجمه فارسی قدیمی چاپ زمان قاجار

 کلیله و دمنه    روایت نصراله منشی     ایران قرن هفتم هجری ویرایش وتوضیحات مجتبی مینوی

 بهشت گم شده    جان میلتون    انگلیس قرن هفدهم میلادی    ترجمه شجاع الدین شفا با تلخیص 

کتاب مقدس    انبیای بنی اسرائیل    خاورمیانه هزاره هفتم پیش از میلاد تا تولد مسیح    ترجمه تفسیری جدید و ترجمه کلیسای انجیلی تهران

 کمدی الهی    دانته    ایتالیا قرن سیزدهم میلادی    ترجمه شجاع الدین شفا در سه جلد با توضیحات وتصاویر

شهرخدا    آگوستین قدیس    رم باستان حدود قرن سوم میلادی    ترجمه نسبتاً خوب فارسی دارد

  نامه های مارسیلیوفیچینو    مارسیلیو فیچینو      ایتالیا قرن پانزدهم میلادی     ترجمه فارسی ندارد

  کلیات آثار شکسپیر ویلیام شکسپیر    انگلیس قرن هفدهم میلادی     ترجمه موجود دردوجلد دکتر پاسارگادی در انتظار ترجمه های بهتر

  بینوایان    ویکتور هوگو    فرانسه قرن نوزدهم میلادی    ترجمه حسینقلی مستعان

  شاکونتالا     کالیداسا    هند حدود قرن پنجم میلادی     ترجمه متن کامل مترجم هندی ایندوشیکهر و ترجمه منثور وملخص از علی اصغر حکمت

  شاهزاده گنجی    مورا ساکی شیکیبو     ژاپن قرن یازدهم میلادی    ترجمه فارسی ندارد 

گفتار در روش     رنه دکارت     فرانسه قرن هفدهم میلادی     ترجمه محمّد علی فروغی ترجمه کامل و عالی است

مکالمات    افلاطون     یونان قرن چهارم پیش از میلا    د ترجمه دکتر کاویانی، دکتر لطفی و فوآد روحانی

سیرت کورش کبیر    کسنوفون    یونان قرن چهارم پیش از میلاد     ترجمه فارسی دارد 

تاریخ هرودوت    هرودوت     یونان قرن پنجم پیش از میلاد     ترجمه فارسی خوب دارد

آنا کارنینا    تولستوی    روسیه قرن نوزدهم میلادی    ترجمه فارسی دارد

تحقیق ما اللهند    ابوریحان بیرونی    ایران قرن چهارم هجری     تصحیح جلال همایی - اثر فارسی است 

اخلاق    اسپینوزا    هلند قرن هفدهم میلادی   ترجمه فارسی دارد 

شهریار    ماکیاولی    ايتاليا قرن پانزدهم ميلادي     ترجمه داریوش آشوری 

سفرهای گالیور   جاناتان سوئیفت    انگلیس قرن هفدهم میلادی     ترجمه منوچهر امیری 

والدن    هنری دیوید ثورو    آمریکا قرن نوزدهم میلاد    ترجمه فارسي ندارد

چهار مقاله عروضی     نظامی عروضی     سمرقندی تصحیح علامه قزوینی    – فارسی است 

تاریخ بیهقی    ابوالحسن بیهقی    ايران قرن ششم هجري     فارسی است 

افسانه های لافونتن    ژان دولافونتن    فرانسه قرن هفدهم میلادی ت  رجمه فارسی دارد ملک الشعرای بهار و پروین اعتصامی نیز بعضی داستان ها را به نظم درآورده اند 

داستان های تولستوي    تولستوی    روسیه قرن نوزدهم میلادی    ترجمه هاي پراكنده 

پنج گنج  نظامی گنجوی  ایران   قرن ششم هجری 

نمایشنامه های اورپيد    یونان قرن پنجم پیش از میلاد    

ایلیاد و اودیسه     هومر    یونان قرن هفتم تا دهم پیش از میلاد    ترجمه سعید نفیسی

  سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی   ایران قرن پنجم هجری    فارسی است 

حدیقة الحقیقه  سنایی غزنوي    تصحیح مدرس رضوی 

افسانه های پریان   هانس کریستین اندرسن    دانمارک   قرن نوزدهم میلادی    ترجمه های پراکنده و متعدد

 دیوان حافظ شمس الدین   حافظ شیرازی    ایران قرن هشتم هجری    نسخه حسین الهی قمشه ای 

  قصیده تائیه(نظم السلوک)    ابن فارض مصری     مص   ر قرن ششم هجری    ترجمه و تفسیر سیف فرغانی در کتابی با عنوان مشارق الدراری 

اسفار     ملاصدرا     ايران    قرن دهم هجري 

فائوست    جان ولفگانگ  گوته     آلمان قرن نوزدهم ميلادي    ترجمه دکتر مبشری 

لغتنامه دهخدا     علی اکبردهخدا     ایران     معاصر فارسی است

بوستان     سعدی     شیرازی    ایران    قرن هفتم هجری    شرح خزائلی    

گزیده آثار نیچه   والتر کوفمن    آلمان    قرن نوزدهم میلادی     ترجمه داریوش آشوری

مقالات فرانسیس بیکن    فرانسیس بیکن    انگلیس قرن 17 میلادی    ترجمه هاي پراكنده 

رباعیات حکیم عمر خیام     خیام نیشابوری     نسخه حسین الهی قمشه ای 

اسرارالتوحید     محمدبن منور     ایران    قرن پنجم هجری    فارسی است

مثنوی معنوی    ايران    قرن هفتم هجري    نسخه کلاله خاور 

انسان های نمونه    رالف والدو امرسن    امریکا    قرن نوزدهم میلادی    ترجمه فارسی ندارد

آلیس در سرزمین عجایب   لوئیس کرول    انگليس    قرن نوزدهم    ترجمه فارسی دارد 

ماهاباراتا و رامایانا   حماسه هند    هند پيش از ميلاد    ترجمه فارسي دارد 

اوصاف الاشراف     خواجه نصیر طوسی     ایران    قرن هفتم هجری    متن فارسی است  به خط عمادالکتاب قزوینی 

زند اوستا    زرتشت   ایران   قبل   از میلاد مسیح     ترجمه فارسی دارد 

پیامبر     جبران خلیل جبران     آمریکا    قرن بیستم میلادی     ترجمه حسین الهی قمشه ای

فیه ما فیه    جلال الدین محمد بلخی (مولوی)    ايران    قرن هفتم    نسخه فروزانفر

گلستان سعدی شیرازی    نسخه غلامحسین یوسفی   

فصوص الحکم    محی الدین عربی     ترجمه و شرح از محمدعلی موحد و صمد موحد

مقالات بزرگ از همه ملت ها     پریچارد    انگليس    معاصر    ترجمه فارسی ندارد 

افسانه های کنتربری     جفری چاسر    انگلیس    قرن    چهاردهم میلادی    ترجمه های پراکنده 

مثنوی های عطار     شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری    ايران    قرن ششم هجري    نسخه های شفیعی کدکنی 

شاهنامه ابوالقاسم فردوسی    ایران    قرن چهارم هجری    متن فارسی است

بها گاواد گیتا    ناشناس    هند    قرن ششم قبل ميلاد   ترجمه ایندوشیکهر

مقالات شمس    شمس تبریزی   ايران   قرن هفتم   نسخه موحد 

شرح حال برتراند راسل   برتراند راسل   انگليس معاصر    ترجمه احمد بیرشک

شرح حال بنیامین فرانکلین   بنیامین فرانکلین    امريكاي   قرن نوزدهم   ترجمه فارسي ندارد 

مجموعه اشعار امیلی ديكنسن    دیکنسن    امريكا    قرن نوزدهم ميلادي    قطعات پراکنده    توسط حسین الهی قمشه ای و یک مجموعه با ترجمه سعیدی 

اشعار عرفانی  آلن جاکوبز    انگلیس    معاصر    ترجمه فارسی ندارد

اندیشه   مارکوس اورلیوس   روم   قرن دوم میلادی    ترجمه ملخص نجف دریابندری و ترجمه کامل ولی متوسط از عرفان ثابتی 

اعترافات     ژان ژاك روسو    قرن هجدهم ميلاد    ترجمه دكتر زيرك زاده

برادران کارامازوف     داستایوسکی    روسیه    قرن نوزدهم میلادی 

دن کیشوت     سروانتس    اسپانیا    قرن شانزدهم میلادی    ترجمه محمد قاضی

اعترافات اگوستین قدیس     آگوستین قدیس    روم    قرن سوم میلادی

  امیل    ژان ژاک روسو   فرانسه    قرن هجدهم میلادی    ترجمه دکتر زیرک زاده 

دکامرون   بوکاچیو   ايتاليا   قرن  چهاردهم   میلادی   ترجمه فارسی دارد 

هزارو یک شب   گردآورندگان ناشناس    ایران   قرن یازدهم هجری   تر جمه عبداللطیف تسوجی

ورای خیر و شر    نیچه    المان   قرن نوزدهم میلادی

شرح حال چلینی    چلینی    ايتاليا   قرن هجدهم میلادی

زیبایی شناسی   بندیتو کروچه   ایتالیا    قرن نوزدهم میلادی   ترجمه فواد روحانی 

عشق هرگز نمی میرد    امیلی برونته   انگلستان   قرن نوزدهم میلاد

نمایشنامه های پنجگانه اسكار وايلد    اسکاروایلد    انگلستان قرن نوزدهم 

غرور و تعصب    جین استین   انگلستان    قرن نوزدهم میلادی    ترجمه خانم مصاحب

تصویر دوریان گری    اسکاروایلد    انگلیس

نمایشنامه پیگمالیون    برنارد شاو انگلیس   قرن بیستم میلادی (نام دیگر اثر در فیلم:بانوی زیبای من) 

نمایشنامه خانه عروسک    ایسبن   نرو  ژ قرن نوزدهم میلادی 

  آثار هنری لانگ فلو هنری    لانگ فلو    انگلستان    قرن نوزدهم میلادی 

به سوی فانوس دریایی     ویرجینیاولف    انگلیس    قرن نوزدهم میلادی 

مجموعه داستان های کوتاه(کتاب طرح ها)    واشینگتن    ایروینگ    امریکا قرن نوزدهم میلادی

کتاب تغییرات(ایچینگ)    نویسنده   گمنام   چینی   چین   پیش از میلاد مسیح ارغنون جدید زبط فرانسیس بیکن انگلستان 17 میلاد  

ناکجا آباد    توماس مور    انگلیس    قرن شانزدهم    میلادی   ترجمه فارسی دارد

الفهرست(متن عربی)    ابن ندیم    ايران    قرن پنجم

  شرایع الاسلام(متن عربی)    علامه حلی   ايران   قرن هفتم

اساس الاقتباس    خواجه نصیر طوسی   ايران   قرن هفتم 

  نفایس الفنون   محمد ابن محمود آملی   ايران  قرن هفتم

فصوص الحکمه   ابونصر فارابی    ايران   قرن ششم  

نامه های عین القضات همدانی عین القضات همدانی

داستان های برادران گریم   جکوب و ویلهلم گریم   آلمان   قرن نوزدهم میلادی

در طبیعت اشیاء   لوکر تیوس   یونان    قرن ششم   میلادی   ترجمه فارسی دارد 

انسان الکامل    عزیزالدین نسفی   ایران قرن ششم هجری   فارسی است