پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

کلبه هایدگر

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب معماری
کلبه هایدگر نوشته ادم شار
توضیحات

كتاب کلبه هایدگر ساده درمورد ساده ترين چيزهاست، ولی كتابي درمورد كلبه يا ساده ترين بناها نيست. كسي نيز آن را به اين قصد نخواهد خواند كه درباره كلبه چيز خوانده باشد ولو كلبه اي متعلق به يك متفكر، ادم شار مهندس معمار است و به دقت نسبت هاي رياضي و سازه بناي يك كلبه را شرح مي دهد. كلبه واقعي هايدگر در توتناوبرگ به همان اندازه رويدادي فسلفي است كه رويدادي مربوط به معماري. ميدان هاي كنش و فعاليتي بر هر دو حوزه چهره گشوده است. كنش مزبور ناظر به پرسش از نحوه اي است كه«جا» بايد فهميده شود. به همراه جا رابطه بغرنج نه فقط بين فلسفه و جغرافيا بلكه در عين حال و به همان دقت...

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.