پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

ذن در هنر گل آرایی

موجود
100,000 تومان
برگشت به مجموعه: کتاب هنری
ذن در هنر گل آرایی نوشته گوستی هریگل
توضیحات

ذن كه يك آيين عرفاني است ، درهنر گل آرايي - ژاپني يا ايكه بانا ، رسوخ مي كند . به اين معنا كه اصول فلسفي و سير و سلوك اين طريقت در هنر گل آرايي تجلي و تحقق مي يابد و طريقت گل ها پديد مي آيد . « ژاپني ها هر هنري را نوعي تربيت مي دانند كه بينش - زيبايي - حيات را به ما مي دهد ، چرا كه زيبايي فراتر از هرگونه عقل و انديشه ي سود و زيان است ، همان سر است . در اين معنا هنر گل آرايي در حقيقي ترين معناي اش ، هنر نيست بل كه بيش تر بيان تجربه ي بسيار عميق تر حيات است .»

نظرات

برای این محصول هنوز نظری ارسال نشده است.