زندگی وآثار فریدون تنکابنی

فریدون تنکابنی (زاده ۱۳۱۶ خورشیدی) طنزپرداز و داستان‌نویس ایرانی است. او در سال ۱۳۱۶ خورشیدی در تهران متولد شد. تنکابنی در آثارش بیشتر به انتقاد اجتماعی و زندگی بی امید معلمان و کارمندان پرداخته است

در سال ۱۳۵۸ خورشیدی، هیات دبیران کانون نویسندگان ایران که عبارت بودند از باقر پرهام، احمد شاملو، محسن یلفانی، غلامحسین ساعدی و اسماعیل خوئی تصمیم به اخراج فریدون تنکابنی، به‌آذین، سیاوش کسرائی، هوشنگ ابتهاج و برومند گرفتند. این تصمیم نهایتا به تایید مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران رسید

آثار فریدون تنکابنی عبارتند از

مردی در قفس راه رفتن روی ریل ستاره‌های شب تیره یادداشت‌های شهر شلوغ میان دو سفر پول تنها ارزش و معیار ارزش ها اندوه سترون بودن اندیشه و کلیشه اسیر خاک پیادهٔ شطرنج سفر به بیست و دو سالگی میان دو سفر چهارشنبه ها