کتاب های ناصر ایرانی

 زندگی و آثار ناصر ایرانی

 

 

 ناصر ایرانی نویسنده و نمایش‌نامه نویس دههٔ ۴۰ و ۵۰ در ایران است.,وی متولد 1316 در تهران است. بنا به گفته وی او در در آغاز ۱۴ سالگی (تابستان ۱۳۳۰) عضو سازمان جوانان حزب توده ایران شد و در آغاز ۱۸ سالگی (تابستان ۱۳۳۴) از سازمان جوانان استعفا داد. ایرانی خاطراتش را در سال 1386 نوشته است ولی تاکنون به آن اجازه انتشار نداده اند. از معروف‌ترین نمایشنامه‌های او می‌توان به ما را مس‌ کنید و سه نمایش‌نامهٔ کسالت بار اشاره کرد. او همچنین نویسندهٔ کتاب داستان‌ تعاریف ابزارها و رمان زنده باد مرگ است

{tortags,297,5}

 کتاب های ناصر ایرانی

 نورآباد، دهكده من

    زنده باد مرگ (رمان)
    عروج
    سختون
    داستان ، تعاریف َ، ابزار و عناصر
    قتل
    فيل در خانه تاريك
    در پایان
    حفره
    هنر رمان
    ما را مس‌ کنید(شامل دو نمایشنامه «ما را مس کنید» و «ماه عسل»)
    سه نمایشنامه کسالت آور(شامل سه نمایشنامه گناه کبیرهٔ انسی، آن روز گرم دراز، صحنه تاریک می شود)
    مرده ها را اگر چال نکنید
    زشت ترین نمایش روی زمین
    ماهی زنده در تابع،مردی که دمرو می خوابید، قانون شب
    قصه‌ی کوتاه مصور برای عبرت کودکان بیشتر و کمتر از پنجاه