نمایشنامه های اسماعیل خلج

 

 خیلی از اهالی تئاتر نام اسماعیل خلج را با نام نمایشنامه مشهور پاتوغ می شناسند نمایشنامه ای که از سری کتاب های کارگاه نمایش بود

اسماعیل خلج نمایشنامه‌نویس ایرانی که آثارش عموماً در قهوه‌خانه‌ها و مکان‌های پست جنوب شهر می‌گذرد او به فرهنگ و تاریکی‌های زندگی مردمان طبقهٔ پایین اجتماع می‌پردازد. زبان آثار او نیز به شدت عامیانه است. تا حدی که می‌توان گفت خلج نوعی نمایش‌نامه‌نویس ناتورالیست است. او متأثر از رئالیسم گورکی نیز هست. در عین حال آثار او یک روح شاعرانه هم دارد.  خلج کارمند اداره‌ی رادیو و تلویزیون بود و سریال سایۀ همسایه را در سال ۱۳۶۴ کارگردانی کرد که به سال ۱۳۶۵ از تلویزیون پخش شد

 نمایشنامه و کتاب های اسماعیل خلج عبارتند از

پاتوق (۱۳۵۰)

پاانداز (۱۳۵۰)

حالت چطوره مش رحیم؟ (۱۳۵۰)

گلدونه خانم (۱۳۵۰)

باجه (۱۳۵۰)

جمعه‌کشی (۱۳۵۲)

قمر در عقرب (۱۳۵۳)

بابلی‌ها (۱۳۸۰)

عبید زاکانی (۱۳۵۶)

شبات (۱۳۵۶)