میلان کوندرا  را یکی از نویسندگان قدر ادبیات جهان باید شناخت این نویسنده که بسیاری از آثار به زبانهای دیگر جهان ترجمه شده.برای اهالی کتاب در ایران نام آشنایی است .میلان کوندرا در سال هزار و نهصد  و بیست نه در چکسلواکی بدنیا آمد این نویسنده چک زبان پس از چندهه زندگی در کشور خود به کشور فرانسه مهاجرت نمود و مقیم و شهروند کشور نام برده گرید و آثارش را به فرانسه و انگلیسی و چک می نویسد.در وبلاگ ما بر انیم که کتاب های نویسنده را آنچه در ایران بفارسی در آمده معرفی و شما می توانید برای خرید کتاب های میلان کوندرا اقدام مایید

 فهرست آثار میلان کوندرا عبارتند از

کتاب عشق‌های خنده‌دار (۱۹۶۹) - ترجمهٔ فروغ پوریاوری 

کتاب شوخی (۱۹۶۷) - ترجمهٔ فروغ پوریاوری

کتاب مهمانی خداحافظی (۱۹۷۲) - ترجمهٔ فروغ پوریاوری

کتاب والس خداحافظی (۱۹۷۲) ـ ترجمه دیگری از مهمانی خداحافظی

کتاب زندگی جای دیگریست (۱۹۷۳) - ترجمهٔ پانته آ مهاجر کنگرلو

کتاب خنده و فراموشی (۱۹۷۸) - ترجمهٔ فروغ پوریاوری

کتاب بار هستی (۱۹۸۴) - ترجمهٔ پرویز همایون‌پور

کتاب جاودانگی (۱۹۹۰) - ترجمهٔ حشمت‌الله کامرانی

کتاب آهستگی (۱۹۹۵) - ترجمه دریا نیامی

کتاب هویت (۱۹۹۸) - ترجمهٔ پرویز همایون‌پور

کتاب جهالت - ترجمهٔ آرش حجازی

کتاب ژاک و اربابش (۱۹۷۱) - ترجمهٔ فروغ پوریاوری

کتاب دون ژوان - ترجمهٔ آیسل برزگر

کتاب وصایای تحریف شده

کتاب بی خبری

کتاب هنر رمان

 

کتاب های میلان کوندرا

......................................

دانلود رایگان کتاب های میلان کوندرا

 

دانلود کتاب مهمانی خداحافظی