دزموند جان موریس در سال بیست و چهار سال هزار و نهصد  و بیست و هشت در انگلستان بدنیا آمد.این نویسنده و پژوهشگر تخصص اصلیش در  رفتارشناسی جانور شناسی و بخصوص انسان شناسی است.ایشان به نام انسان شناس محبوب بریتانیا  مشهور است  دزموند موریس همینطور یک نقاش برجسته در سبک سوررئالیست و یک شو من و  مجری تلویزیونی و نویسنده‌ای حرفه ای محسوب میشود. نویسنده را در سایتهای خارجی این گونه جستجو نمایید

Desmond Morris

 

 فهرست زیر شامل کتاب های دزموند موریس می باشد که برای خرید کتاب های دزموند موریس می توانید با ما تماس بگیرید

 • کتاب هنر زیست شناسی
 • کتاب پستانداران:راهنمایی در مورد گونه‌های زنده
 • کتاب میمون برهنه
 • کتاب باغ‌وحش انسانی
 • کتاب رفتارشناسی تماس
 • کتاب پاییدن انسان
 • کتاب ژست‌ها:خاستگاه و پراکندگی
 • کتاب روزهای حیوانی
 • کتاب قبیلهٔ فوتبالی
 • کتاب راهنمای جیبی پاییدن انسان
 • کتاب اینراک
 • پاییدن نوزاد-راهنمایی در زمینهٔ گونه‌های انسانی
 • پاییدن گربه: و گنجینه گربه
 • کتاب پاییدن سگ
 • کتاب پاییدن اسب
 • کتاب پاییدن حیوان
 • کتاب پاییدن نوزاد
 • کتاب انسان حیوان
 • کتاب جنسیت‌های انسان
 • کتاب دنیای گربه
 • کتاب چشم برهنه
 • کتاب سگ‌ها
 • کتاب پاییدن مردم
 • کتاب زن برهنه
 • کتاب لینگوگیو میوتو
 • کتاب طبیعت شادی
 • کتاب پاییدن
 • کتاب مرد برهنه:مطالعه‌ای پیرامون بدن مذکر
 • کتاب نوزاد:پرتره‌ای از دوسال نخستین زندگی
 • کتاب سیارهٔ میمون‌ها