کتاب دانستنی هایی درباره فضا که به دست پاول راکت نوشته و توسط احسان کوثری نیا شده است. دنیا برگرفته از هر آن چیزی می باشد که شناخته ایم و فراتر از آن رفته ایم. مقدار آن به قدری بزرگ می باشد که تصور آن واسه ی ما بسیار سخت می باشد. همچنان خیلی از اخترشناسان بر این اعتقاد هستند که چهارده میلیارد سال قبل دنیا هزاران برابر ریزتر از ته یک سوزن بوده می باشد. این نقطه خیلی کوچک نا به هنگام در اتفاقات به اسم انفجار بزرگ منفجر شده می باشد. بعد از این منفجر شدن دنیا بزرگ شد و هم اکنون در حال بزرگتر شدن است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دانستنی هایی درباره فضا تماس بگیرید

دانلود کتاب دانستنی هایی درباره فضا