واقعیتی است که انسان امروز یک غول بزرگ است.که در زمان های بسیار قبل این بشر بود که مدام ترس از طبیعت و عوامل طبیعت داشت.این کتاب به سیر تکاملی بشر می پردازد.بیش از شش هزار سال پیش بیابان گرد بود و برای حفظ زندگی و حیات خود نیاز به سر پناهی داشته که خود را در برابر حملات  موجودات و حشی و خطرناک و اتفاقات طبیعی حفظ نگه دارد.کتاب چگونه انسان غول شد  که می نویسد  انسان سالها گذشت تکامل رسید به غار نشین به زندگی در روستا ها و شهر ها و حال غولی است که شکار می کند تا شکار شود و آینده جهان در دست انسان است. و ... برای خرید کتاب چگونه انسان غول شد کلیک نمایید این کتاب اثر ایلین سگال است

کتاب چگونه انسان غول شد

 دانلود کتاب چگونه انسان غول شد