پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب علمی

دانلود کتاب علمی,معرفی کتاب های علمی و دانلود رایگان کتاب علمی,خرید کتاب علمی

 

 ..........................................................................................................................

کتاب رمز ژنتیک که توسط آیزاک آسیموف نوشته شده است.که دارای دویست و دوازده صفحه می باشد.کتاب فوق توضیحات دقیق و مستدلی درمورد رمز ژنتیک ارائه داده و ارزش شیوه های بررسی بکار رفته را واسه ی مطالعه کننده آشکار می کند . به مسائل مورد تحقیق جاری درمورد رمز ژنتیک همچنان در این اثر اشاره شده است.نویسنده کتاب مکانیسم زیست سنتز پروتئین را به صورتی بسیار ساده شرح کرده و درمورد انتقال دادن اطلاعات ژنتیکی به زبان مولکولی توضیحات بسیار کاملی می‌دهد. این اثر در سال هزار و سیصد و شصت و چهار چاپ و به انتشار رسیده است.اطلاعات موجود ژنوم به طور رشته‌ها یا کلمات سه حرفی موسوم به رمز کودون انتقال پیدا می کنند . هر حرف این کلمه قابل انتخاب از یکی از الفبای چهارتایی اسیدهای نوکلئیک است.در نمونه جمع شده زیادتر از بیست و دو اسید آمینه طبیعی شناخته نشده است. پس به رمزی که این دو را به هم تبدیل می نماید افزونگی دارد.در برخی از موارد رمز ژنتیکی که از روی آن اطلاعات ژنوم به پروتئین تبدیل می‌گردد و در اندامگان‌های مختلف یکسان یا همانند هستند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رمز ژنتیک تماس بگیرید.

کتاب جهانی شدن که توسط مهدی اختر محققی نوشته شده است.که دارای هشتاد و هفت صفحه می باشد.از بکار بردن کلمه ی جهانی شدن در محفل های علمی وقت بسیاری سپری نشده است ولی ریشه‌های آن به سال‌های بسیار زیاد بر می‌گردد. حتی شروع فرایند جهانی شدن را می شود به دورانی نسبت داد که نخستین داد و ستد در میان قومها بوجود آمده است.تجارب عامل اساسی در شناساندن و فهماندن قومهای گوناگون به هم دیگر است. هنگامی محصولی در جایی تولید گردد و به نقطه دیگری فرستاده شود این تنها کالا نمی باشد که به دست مصرف کننده رسد بلکه پیغامی هم با خود به همراه داشته و آن این بوده که در گوشه‌ای دیگر از این دنیا شخصی با آداب و رسوم گوناگون این کالا را تولید نموده است.عامل دیگری که به جهانی شدن ارتباط دارد فرهنگ می باشد . جهانی شدن با خود رابطه ی قوم ها و گروه‌ها را به همراه داشته است. به اعتقاد گروهی از اجتماع شناسان برخی این روابط یک طرفه بوده یعنی به اندازه ای فرهنگ یک قوم واسه ی قوم دیگر جذاب است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جهانی شدن تماس بگیرید.

کتاب جهان تا سال ۲۰۲۵ که توسط پل کندی نوشته و ترجمه شده به دست عباس مخبر است.که دارای پانصد و هشتاد و چهار صفحه می باشد.کتاب جهان تا سال دو هزار و بیست و پنج چاپ سال هزار و نهصد و نود و سه است می باشد که تحلیل‌های آن بر پایه ی اطلاعاتی بوده که تا سال هزار و نهصد و نود و دو جمع‌آوری گشته است.پل کندی تاریخدان مشهور انگلیسی و یکی از استادان دانشگاه ییل آمریکا در این نوشته به بحث انگیزترین مسائل در ارتباط با جهان کنونی پرداخته است و آمادگی کشورها را واسه ی داخل شدن به قرت بیست و یک مورد پژوهش و حقیق قرار داده است. کانون دقت و نظر این اثر نیروهای تغییر دهنده دنیا ی معاصر در فراسوی مرزهای دولت ملی می باشد. او اثرات این رویدادها را بر قسمت های گوناگون دنیا تا سال دو هزار و بیست و پنج تصویر و رهنمودهایی ارائه کرده است. مطالعه کننده در این نوشته با بسیاری از جدیدترین اندوخته ها و یافته های علمی و اطلاعات آماری آشنا می گردد و در مسیرهای و راه های بحث انگیز مسائل و تعارض‌های دنیای معاصر قرار گرفته اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جهان تا سال ۲۰۲۵ تماس بگیرید.

کتاب آشنایی با رشته‌های دانشگاهی و زمینه‌های شغلی که توسط رضا فریدون‌نژاد نوشته شده است.که دارای سیصد و پنجاه صفحه می باشد.آدمها در راه و شیوه ی زندگی با فراز و نشیب‌های بسیاری روبرو شده اند که بعضی از آنها سرنوشت‌ ساز می باشند . از جمله آنها می شود به انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب نمودن شغل اشاره داشت. انتخاب رشته تحصیلی و شغل مورد انتخاب ارتباط زیاد نزدیکی با هم دیگر داشته و نمی شود این دو را دور و جدا از هم درنظر گرفت.انتخاب رشته تحصیلی به صورتی مقدمه انتخاب شغل می باشد به صورتی که رشته تحصیلی مدرسه و دانشگاه راه داخل شدن به شغلهای هم بسته به آن رشته می باشد. با دقت به تعاریف و موردهای قابل ذکر شده و این نکته قابل فهم و درک می باشد که دانشجوی بدون علاقه به رشته تحصیلی خویش مهارت و توانایی مورد نظر واسه ی شغل متناسب با رشته تحصیلی خویش را به دست نخواهد آورد و در آینده همچنان شغل مورد نظر را با علاقه و رضایت انجام نمی دهد و عقبت سرمایه یک کشور که آن هم سرمایه نیروی انسانی است بدون هیچ بهره‌وری از میان می‌رود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با رشته‌های دانشگاهی و زمینه‌های شغلی تماس بگیرید.