پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب علمی

دانلود کتاب علمی,معرفی کتاب های علمی و دانلود رایگان کتاب علمی,خرید کتاب علمی

 

 ..........................................................................................................................

کتاب امنیت در فضای سایبری که توسط پیام کریم آبادی نوشته شده است.که دارای بیست و سه صفحه می باشد.کتاب فوق به تحقیق و پژوهش درمورد راهکارهای امنیت در فضای سایبری پرداخته است.فضای سایبری از نظر ماهیت وجودی خیلی متفاوت از فضای مادی شناخته گشته در اندیشه ی ما می باشد . ماهیت فضای سایبری ماهیتی فرافیزیکی و غیرملموس می باشد و به صورت کلی تفاوت بسیار با ماهیت فضای سنتی دارد. در حقیقت به وجود آورندگان شبکه علل خصوص آن را با اینگونه ماهیتی تشکیل داده اند که هیچ وقت مبتنی بر پارامترهای فضای سنتی نیست و در آخر و عاقبت در قید و بندهای موجود درگیر نشود ولی این تفاوت‌های بنیادین هنگامی به عرصه حقوق طرفین درگیر در پرونده‌های ارتباط داشته با فناوری اطلاعات وارد شده اند دچار چالش‌های بسیار عمیقی شده اند .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب امنیت در فضای سایبری تماس بگیرید.

کتاب کندوی عسل که توسط حسین مجدفر نوشته شده است.که دارای بیست و چهار صفحه می باشد.به نظر خواهد رسید که معنی و مفاهیم سرمایه گذاری خطرپذیر در کشورما حتی واسه ی محققان و نوآوران همچنان مطلب جدید و ناشناخته است که این اثر تلاش کرده تا معانی پایه آن را خیلی مختصر و مفید واسه ی مخاطب اندیشمند اما کم‌اطلاع در این مورد شرح دهد.چه شخصی تعیین نموده است که دولت می بایست از جیب ملت خرج بررسی های هر مبتکری را تأمین نماید .از روز نخست چه فردی و با چه منطقی این توقع را در اذهان انسانها قرار داده است که واسه ی آزمودن هر طرح تازه ای و تجاری سازی آن منبه های ملی یک کشور می بایست صرف گردد.هر اندازه هم که یک طرح و نوآورانه و متحورانه هم که باشد موجب نمی‌شود که قسمتی از بودجه عمومی کشور را مختص به آزمون و خطا بر روی آن دهد. موردهای کم و البته بنیادینی مثل دفاع از کشور یا تقویت غرور ملی وجود داشته که صرف منبع های ملی برای آنها توجیه داشته اما در فضای درآمد و کار خصوصی سازوکارهای دیگری موجود نبوده و از طرح‌های مبتکران حمایت نکرده بلکه در آنها مشارکت نمایند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کندوی عسل تماس بگیرید.

کتاب آمریکا در سراشیب که توسط ریموند لوتا نوشته و به دست منیر امیری ترجمه شده است.که دارای صد و سی و هفت صفحه می باشد.نکات بسیار مهمی و اساسی در مورد این اثر حائز اهمیت می باشد باید آنها را مطالعه نمود. در اول این اثر در اوایل دهه هزار و نهصد و هشتاد میلادی نوشته شده است. یعنی در زمانی که اتحاد شوروی دیگر یک کشور سوسیالیستی نبوده است و بر آن نظام سرمایه داری حکومت می نمود .دوم آنکه تیترهای فرعی که در آغاز هر قسمت خواهید دید در متون و مطالب مهم و اساسی موجود نبوده و به دست ترجمه کننده اضافه گشته است.اثر فوق دارای مطالبی چون سرمایه داری و قانون ارزش و کالا و بازار و تضاد اساسی سرمایه داری و بحران سرمایه داری و گرایش نزولی نرخ سود و انحصار و سرمایه مالی و سرمایه داری جهانی و ساختار قدرت بین‌المللی و امپریالیسم و کشورهای تحت سلطه و سرمایه‌های متعدد و رقابت و تئوری بحران عمومی می باشد که مطالعه کردن آنها بسیار به خواننده کمک میکند. و اطلاعات زیادی در دست مطالعه کننده می گذارد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آمریکا در سراشیب تماس بگیرید.

کتاب آینده طبیعت انسان که توسط وحید وحیدی مطلق نوشته شده است.که دارای چهل و یک صفحه می باشد.مزالب بسیار جالبی که داخل نوشته ی آینده طبیعت انسان مطالعه می نمایید گزارشات بسیار مختصر از صحبت ها و سخنوری های اندیشمندان و فلاسفه آینده‌نگر در انجام کنفرانسی تحت عنوان آینده طبیعت انسان می باشد. واژه در میان فارسی زبانان به یادآور معنی و مفهوم گوناگونی مثل طبیعت و ماهیت و گوهر و ذات و طینت و غیره می باشد. صفت‌هایی مثل نیکوگوهر و بدسرشت و خوش طینت تمامی واسه ی آدمها قابل انطباق هستند. هر اندازه که به دلیل حفظ گرایش‌های علمی و پرهیز کردن از کارهای قضاوت‌های شخصی مذهبی و فلسفی در تمامی متن از کلمه زمینه بحث مفهوم ها و معانی دیگر را جایگزین نموده و می بایست که به این محدودیت طبیعی زبان دقت فراوان و به خصوصی داشته باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آینده طبیعت انسان تماس بگیرید.