پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب علمی

دانلود کتاب علمی,معرفی کتاب های علمی و دانلود رایگان کتاب علمی,خرید کتاب علمی

 

 ..........................................................................................................................

کتاب گذری بر جامعه شناسی شناخت که توسط مرتضی رضوی نوشته شده است.که دارای هشتاد و هفت صفحه می باشد.جامعه شناسی شناخت علمی می باشد که ارتباطات متقابل و مناسبات نوع های گوناگون زندگی اجتماعی با انواع شناخت‌ها و اندیشه را نمایان می سازد. اجازه دهید واسه ی آن که زیادتر با طرح این موضوع آشنا گردیم مسأله دانشِ را با پذیرفتن یک مسامحه در ردیف‌های بیشتر مشاهده کنیم.تحقیقات درمورد چطور به وجود آمدن شناخت و آگاهی در آدم که چیزی به اسم ذهن به تشکیل می شود و بر زندگی فردی و اجتماعی آدم شکل و جهت می بخشد و عاقبت چیزی به اسم اجتماع و تاریخ را تشکیل می‌آورد. طرح مسئله اینگونه است که صورت مسأله‌ای از مسائل مهم و اصولی فلسفی را به نمایش خواهد گذاشت که از مسائل جامعه شناسی نمی باشد . در تفسیر جامعه شناختی اندیشه بشری آگاهی آدم به عنوان یک شگفتی اجتماعی مثل برخی پدیده‌های اجتماعی مورد تحقیق انجام می‌گیرد. اجتماع بر پایه ی چطور پیدایش آگاهی شخصی و آگاهی اجتماعی و مسیر دگرگونی این آگاهی و کاربردشان در تحولات سایر بعدهای جامعه از جمله اخلاق و اقتصاد و دین و سیاست است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب گذری بر جامعه شناسی شناخت تماس بگیرید.

کتاب اصول و مبانی ارتباطات که توسط غلامرضا آذری نوشته شده است.که دارای صد و سی و نه صفحه می باشد.بسیاری از افراد جامعه قادر نیستند به درستی با دیگران رابطه برقرار نمایند. اگرچه می‌توانند با هم دیگر حرف بزنند به صحبتهایشان گوش فرا دهند و به زمان مناسب به آنها جواب دهند. با این همه فنون خیلی مسائل در برقراری ارتباط تاثیرگذار وجود دارد که با تکرار و تمرین و این مهارت‌ها درونی خواهد شد.برای انکه قدرت برقراری ارتباط کارآمد موضوعی ذاتی نمی باشد بلکه نیز آموختنی است. در این اثر کوشش شده که تا مخاطب را با فن های ارتباطی و نظریات و مدل‌ها آشنا سازد.برقرار شدن ارتباط درست در پیروزی شما در محل کار و اجتماع خیلی تاثیرگذار است. نیروی برقراری ارتباط موثر و غالبا مقدار شایستگی و احتمال پیروزی شخص را تعیین می نماید. بیست درصد از اشخاص قادر نیستند ساده‌ترین فعالیت‌های رابطه را انجام خواهند داد. حدود شصت و سه درصد آنها خواسته‌های خویش را به صورتی واضح و روشن بیان نمی‌کنند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اصول و مبانی ارتباطات تماس بگیرید.

کتاب تاکنیک های بازاریابی که توسط حسن قلی زاده نوشته شده است.که دارای چهل صفحه می باشد.یکی از اساسی ترین مهارت‌های آدم حال حاضر در این فضای پیوسته در حال تغییر و حرکت می بایست مهارت پیوسته یادگیری باشد. در جهان ما به اندازه ایی اندیشیدن و شرایط و فضا به تندی تغییر می نماید که واسه ی آموختن امکان ندارد برای هر چیزی وقت بسیاری در نظر گرفت. به درستی بی‌سوادان قرن بیست و یک اشخاصی نیستند که مطالعه کردن و نگاشتن نمی‌دانند بلکه افرادی می باشند که قادر نباشند یاد گیرند و یاد دهند و آنچه را که یادگیری نموده اند فراموش کنند.قابل ذکر می باشد که اگر آموزش را هزینه بدانیم در وقت روبرو شدن با کم بودن بودجه و سختی و دشواریهای مالی بودجه آموزش جزو نخستین بودجه‌هایی می باشد که کم می شود و یا از بین می رود. ولی اگر علم و تخصص را از مهمترین سرمایه به حساب آوریم حتی در دشوارترین شرایط مالی هم اگر بودجه آموزش بازاریابی افزایش پیدا نکند حداکثر کم هم نخواهد شد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاکنیک های بازاریابی تماس بگیرید.

کتاب نقش اختلالات روانی در تاریخ تصوف که توسط علی اکبر ضیایی نوشته شده است.که دارای شصت و هشت صفحه می باشد. این نوشته ها و یافته ها از این فرضیات حمایت می نمایند که اشخاصی با اختلالات خلقی و اولیه ارتباط داشته با علائم سایکوزی خواهد توانست دلیل ایجاد اثرات بسیار بزرگی بر تمدن همچنان بوده باشند. آرزو می باشد این نحقیق قادر باشد زمینه را واسه ی کمک به اشخاصی که تحت تأثیرات آموزش‌های صوفیانه و عرفان‌های دروغین موجب بیماری‌های روحی و روانی و اختلال‌های سایکوتیک شود و فراهم آورد. نگارنده واسه ی جواب دادن به این سؤالات که چطور پیروان آنها گرد آن شخصیت‌ها جمع آوری شده‌اند و سیستم‌های اعتقادی تازه ای به ظهور رسیده و انجام شده و جاودانه می باشند که به مدل‌های اجتماعی آسیب شناسی روانی و پویایی گروهی همچنان پرداخته است.نگارنده ی این نوشته رفتارهای دینی حلاج را با اسم یکی از مشهورتری شخصیت‌های تصوف از نظر و دید عصبی و رفتاری مورد پژوهش قرار داده است تا به انتها و آخرین دستاوردهای علمی در باب طبیعت تجربیات دینی غیر اصیل دست پیدا کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نقش اختلالات روانی در تاریخ تصوف تماس بگیرید.