پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب علمی

دانلود کتاب علمی,معرفی کتاب های علمی و دانلود رایگان کتاب علمی,خرید کتاب علمی

 

 ..........................................................................................................................

کتاب تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران که توسط محمد حکمی نوشته شده است.که دارای هفده صفحه می باشد.اهداف اصلی از این تحقیقات و بررسی ها وجوه بسیار اساسی و اثرگذار در تدوین سیاست های ارتباط داشته با پژوهش های نانوتکنولوژی می باشد.به این سبب که نانوتکنولوژی در ابعاد جهانی و داخلی مورد تحقیق قرار گرفته است و در ابعاد جهانی به فرایند انجام گیری و رشد پژوهش های نانوتکنولوژی و تحقیقات کشورهای پیشرو در خصوص سرمایه گذاری بر روی تحقیقات نانوتکنولوژی و اولویت های سرمایه گذاری و سیاست های اتخاذ گشته در این باب و سوق گیری های آینده نانوتکنولوژی پرداخته شده و در بعدهای داخلی در اول به شناخت حال و احوال حاضر نانوتکنولوژی داخل کشور و شناخت پتانسیل ها و فرصت ها و تهدیدات ناشی از سرمایه گذاری در این قسمت و در آخر به نکته هایی که احتیاج است در نشکیل و به وجود آوردن سیاست های ارتباط داشته به بررسی های نانوتکنولوژی مورد دقت سیاست گذاران قرار گرفته اشاره دارد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تحقیقات نانوتکنولوژی در ایران تماس بگیرید.

کتاب تکنیک های مصاحبه و مشاوره که توسط شهرام محمدخانی نوشته شده است.که دارای سی صفحه می باشد.کتاب فوق یک برداشت روزآمد از نظرهای بنیادی مشاوره معاصر و مقدمات معانی و مفهومی و تجربی بر مصاحبات و مشاوره ارائه داده است. تاکید اثر بر راه ها و روش های فعال و راه حل مدار در بافت های چند فرهنگی و بوم شناختی می باشد. نوشته ی موجود که به سبب به کار گیری دانشجویان زمانه ی کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های تخصصی و کارآموزان و مربیها و سرپرستان و مدیران و مسئولها و خدمت های انسانی در تمام سطوح نوشته شده است.بر اندیشه و علم و مهارت هایی تاکید می نماید که هم در ارتباطات حرفه ای و هم در ارتبازهای شخصی کاربرد بسیار داشته و دارند.فشارهايي كه بر روابط ياورانه وارد مي شود برگرفته از معايب و مزايايي است.نه فقط خیلی از خدمات اضطراری کم شده يا حذف شده اند بلكه خیلی از حرفه ها و سازمان هايي كه معيشت خانواده ها به آنها متصل است از میان رفته اند . برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تکنیک های مصاحبه و مشاوره تماس بگیرید.

کتاب مبانی علوم ریاضی که توسط دکتر محمد حسن بیژن زاده نوشته شده است.که دارای صد و نود و هفت صفحه می باشد.ریاضیات یکی از زبان های علمی می باشد . مهندس ها و فیزیکدانان و بیشتر اندیشمندان همگی از ریاضیات در اعمال و کارهایشان استفاده می نمایند . برخی از کارشناس ها که به خواندن عددها و کمیت ها و شکل ‌و صورت ها و فضا به شکل محض علاقه بسیار دارند ریاضیات محض غیرکاربردی را در کارهای خود انجام داده و از آن استفاده می کنند . نظریه عددها که برگرفته از خواندن کل عددها و شیوه ی عمل آنها می باشد نمونه ای از شاخه‌ های ریاضیات محض به حساب می روند. در جهان جدید ریاضیات یکی از عنصرهای کلیدی علوم الکترونیک و رایانه به حساب آمده است. مبانی علوم ریاضی یکی از درس های بسیار اساسی دانشگاهی در رشته های گوناگون علوم پایه و فنی مهندسی است که این اثر در سمت رفع دشواریهای آموزشی دانشجویان به دست دانشگاه پیام نور انجام گرفته است. این اثر یکی از کاملترین اثرهای مبانی علوم ریاضی می باشد که تا حال حاضر تالیف گردیده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مبانی علوم ریاضی تماس بگیرید.

کتاب انرژی خورشیدی که توسط محمد وافی محمدی نوشته شده است.که دارای بیست و شش صفحه می باشد.خورشید یکی از منابع بسیار بزرگ انرژی بلکه سر منشع زندگی و منشأ همه ی انرژیهای دیگر می باشد. خورشید به سیاره ما نور و گرما می‌دهد و ما می‌توانیم از این نور و گرما برای گرم كردن آب یا به كار انداختن ماشین‌آلات استفاده كنیم. در حدود شش هزار میلیون سال از متولد شدن این گوی و دایره ی آتشین سپری می شود و در هر ثانیه دو ممیز چهار میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می گردد.انرژی خورشید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم خواهد توانست به دیگر اشکالات انرژی تبدیل می گردد و مثل گرما و الکتریسیته است.مانع های مهم و اساسی استفاده کردن از انرژی خورشیدی برگرفته متغیر و متناوب بودن اندازه ی انرژی و توزیع خیلی بزرگ و پهناور آن است. انرژی خورشیدی واسه ی حرارت آب و استفاده نمودن دینامیکی و حرارت فضایی ساختمان هاو خشک نمودن تولیدات کشاورزی و تولید انرژی الکتریسیته مورد استفاده قرار گرفته و خواهد گرفت .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انرژی خورشیدی تماس بگیرید.