پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب علمی

دانلود کتاب علمی,معرفی کتاب های علمی و دانلود رایگان کتاب علمی,خرید کتاب علمی

 

 ..........................................................................................................................

کتاب ستارگان زمین و زندگی که توسط علی افضل صمدی نوشته شده است.که دارای سیصد و نود صفحه می باشد.اثر ستارگان زمین و زندگی در هفت فصل به چطور تشکیل شدن کهکشان‌ها و ستارگان و منظومه‌ها به خصوص منظومه شمسی پرداخته است .و نیز چطور به وجود آمدن نخستین مولکول‌های قابل تکثیر را که سبب به ایجاد اولین سلول‌های زنده گشته و همچنان تحول آنها تا به وجود آمدن نوع های گوناگون و اقسام موجودات و عاقبت تشکیل آدم را مورد مطالعه قرار داده است. در این اثر که دارای دو جلد است می بینیم که دستورالعمل زندگی در نهاد تمامی موجودات از تک سلولی ها شروع شده تا انسانی به جود آمده از صد هزار میلیارد سلول یک اندازه و یک جور بوده و در طبیعت آنها سه پیام مهم و اساسی ذکر شده است.متفکران و اندیشمندان تلاش می نمایند که به آن آخرین جواب خود را دهند. از شروع این قرن تا حال حاضر بینش ما درمورد آفرینش و کیهان لطیف تر و تغییر شکل یافته تر اما پیچیده و بغرنج تر شده است . مسائلی که به آنها اعتقاد و ایمان داشته ایم . برای خرید کتاب ستارگان زمین و زندگی به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب رجوع همزاد که توسط مسعود رضاییان عطار نوشته شده است.که دارای سی و هفت صفحه می باشد.پروفسور لیت ویت یکی از استادان فیزیک دانشگاه سلطنتی لندن گفته است که از همه ی درهم آویختگی و پیچیدگی موجود در طبیعت سخت ترین و غیر قابل انجام آنها فضا می باشد. برای آنکه فضا خود دارای ساختمانی است که بر روی شکل هر موجودی که زنده می باشد ناثیر می‌گذارد.صحبت درمورد آن که فضا دارای ساختمان می باشد مقداری شگفت آور به نظر می‌رسد.برای آنکه به طور معمول ما فضا را چیزی شباهت داشته به هیچ می‌دانیم که فاقد ساختمان بوده و ما درمورد فضا خلاء جای خالی تصور می نماییم. مثل قسمت غیرفعال واسه ی نقش زنده چیزهای مادی که هر اندازه نهان و آشکار گشته که چیزی را که هیچ دربرگرفته چندان هم غیرفعال نیست.هیچ ساختمانی داشته که خواست حقیقی چیزها را برآورد می سازد و هر شکل و هر شیئی و هر موجود زنده با تطبیق ساختمانی که فضا ابراز می نماید بهایی واسه ی وجودش پرداخته است.اندیشمندان فیزیک کوآنتومی بعدهای دیگری را در این دنیا کشف نموده اند ولی بعدهای این جهان متفاوت و متنابه بوده و در شعور آدمی جای نمی گیرد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رجوع همزاد تماس بگیرید.

کتاب تاریخچه زمان که توسط استیون هاوکینگ نوشته شده است.که دارای دویست و شصت و هفت صفحه می باشد.دانشمند استیون هاوکینگ و نحقیقات او در خصوص فیزیک نظری با تاسف به صورت پهناور داخل ایران معرفی نگشته است. ترجمه اثر فوق در سال هزار و نهصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده و صورت بسیار کمتر از دو سال چهارده دفعه دوباره به انتشار رسید. نگارنده این اثر هم چنان استاد لوکازین ریاضیات دانشگاه کمبریج می باشد. این رتبه در قبل به نیوتن و پس از زمانی متعلق به پی.آ.ام دیراک بود.خوشبختانه در مقدمه اثر به صورت مختصر و مفید درمورد هدفهایی نوشته فوق توضیح داده شده است ولی شاید ذکر بعضی نکته ها در ترجمه فارسی بدون فایده نباشند.بنای مجلل علم و دانش و با شکوه در نظر خیلی اشخاص هماند کاخی جادویی و دور از دسترس می‌باشد که بر قله ی مه آلود دوردست برپا گشته است. مطالعه ی این اثر فرصتی می باشد بسیار کم برای آنکه یکی از معماران ورزیده و مشهور این بنا ما را به دیدن قصر برده و با زبانی صمیمانه و بی‌تکلف تلاش می کند تا راز و رمز این شاخه عجیب و پر انرژی تفکرات بشری را بازگو نماید.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخچه زمان تماس بگیرید.

کتاب مروری جامع بر میکروییولوژی عمومی که توسط حسین رحیمی نوشته شده است.که دارای سیصد و چهل و چهار صفحه می باشد.اثر حال حاضر مروری بر میکروبیولوژی عمومی پیام نور بر اصول و پایه و اساس نگاشته ی پزشکی میکروبیولوژی دکتر محبوبه میر حسینی می باشد.میکروب‌شناسی یا میکروبیولوژی علم و دانشی می باشد که درمورد شکل و ترکیب و خاصیت و بیماری‌زایی ریزسازواره‌ها یا همان میکروارگانیسم‌ها یا جانداران خیلی ریز صحبت و بحث و گفتگو می نمایند. جاندارانی که در میکروبیولوژی زیادتر مورد نحقیقات و بررسی قرار می گیرند که برگرفته از پروکاریوتها یعنی همان باکتری‌ها و ویروسها و یوکاریوت‌هایی مثل قارچ و تک سلولی‌ها یا پروتوزوئرها هستند. پروکاریوتها ریزسازواره‌هایی می باشند که دی‌ان‌آ آن‌ها به صورت فیزیکی از سیتوپلاسم جدا نگشته و به هم متصل می باشند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مروری جامع بر میکروییولوژی عمومی تماس بگیرید.