پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

کتاب علمی

دانلود کتاب علمی,معرفی کتاب های علمی و دانلود رایگان کتاب علمی,خرید کتاب علمی

 

 ..........................................................................................................................

کتاب بچه ها از کجا می آیند که توسط روبی هریس نوشته شده است.که دارای پنجاه صفحه می باشد.ادبیات کودکان و نوجوانان علاوه بر سرگرم کردن آنها نقش بسیار زیادی هم در جواب دادن به احتیاجات و پاسخها و تجسس و جستجوها و بر طرف کردن سختی های کودکان و نوجوانان داشته و دارد. و بر این موجب این گونه ادبیات آموزشی و تربیتی هم وجود دارد. نوشته های آموزشی و تربیتی کودکان و نوجوانان با جوابگویی به احتیاجات احساسی و اجتماعی و راضای کردن احساس کنجکاوی کودکان نه فقط به یاد دادن و تربیت ایضا به رویش شخصیت آنها نیز کمک فراوان نیز می کند و به آنها توانایی دریافت شناخت مورد نیاز از خویش در دنیای دور اطراف و شناخت نیازها را قرار داده و در آنها امید و راحتی به وجود می آورد. این اثرها هم اکنون با به وجود آوردن امکان صحبت و گفتمان و سوال کردن و خالی کردن هیجانات به حل دشواریها و رشد شخصیت کودکان و نوجوانان کمک می نماید. اینگونه کتابها همینطور به درمان افراد مضطرب و وحشت زده و گوشه گیر کمک می کنند تا ویژگی های شخصیتی خود را بشناسند. روبی هاریس نگارنده ی این اثر یک زن آمریکایی می باشد که اول شغل خویش را با کار معلمی در یک مدرسه ابتدایی در نیویورک آغاز کرده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب بچه ها از کجا می آیند تماس بگیرید.

کتاب عنکبوتی غول پیکر به نام رطیل که توسط یاشا محمدی رفیع نوشته شده است.که دارای بیست و پنج صفحه می باشد. خیلی از مردم دارای نوعی بیماری روانی به اسم آراکنو فوبیا یا عنکبوت ترسی هستند و به این دلیل آنها از انواع مختلف عنکبوتیان مخصوصا رطیلها ترس و هراس داشته در صورتیکه به جرات می شود ذکر کرد که رطیل یکی از آفریده شدگان شگفت انگیز و خیلی جذاب و مورد توجه پروردگار بزرگ و کریم می باشد. خیلی از ما درباره ی عنکبوتیان دید و نگاه غلطی داریم و مسئول تمامی این قضایا سینما و تلویزیون می باشد که در برخی از فیلمها و برنامه ها به غلط و اشتباه بر ضد این مخلوق شگفت انگیز شایعه پراکنی نموده و عنکبوتیها را مخلوقاتی کشنده و مرگبار وصف نمودند . عنکبوتیان مثل بسیاری از موجودات شیوه ها و امکاناتی واسه ی دفاع از خویش یا شکار داشته و مقدار خیلی کمی از عنکبوتیان می باشند که قادر به کشتن انسان هستند .اما می بایست دانسته باشید که بسیاری از انسانهایی که به سبب حمله سگهای تربیت شده داخل کشور های اروپایی یا آمریکایی از بین می روند دهها برابر زیادتر از اشخاصیست است که به موجب سم یا نیش عنکبوتیان کشته شده اند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عنکبوتی غول پیکر به نام رطیل تماس بگیرید.

کتاب دوزخ اما سرد که توسط ایرا چرنوس نوشته و به دست وحید ولی زاده ترجمه گشته است.که دارای پنجاه صفحه می باشد.این نوشته در سال هزار و سیصد و هشتاد و هشت به انتشار رسیده است. خیلی از تفسیرگران پسامدرنیسم اینگونه می پندارند و تصور و گمان این را دارند که اختلاف و مغایرت مصمم بین زمان متمدن و عصر و زمان پسامدرن وجود داشته و دارد.زمان مدرن هنگامی می باشد که در آخر قرن هفدهم شروع خواهد شد و در دورانی در دهه هزار و نهصد و شصت به آخر می رسد .زمان و دوران پسامدرن چند دهه ی آخر می باشد.خیلی ها اعتقاد دارند که یکی از اساسی ترین اختلافات و مغایرتها بین این دو دوره به مساله ی واحد و یک دست و کلی بودن و تمامیت ارتباط دارد .بشریت در زمان متمدن و مدرن خواستار انواعی از کلیت بودند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دوزخ اما سرد تماس بگیرید.

دانلود کتاب تاملی بر نظریه تکامل که توسط شورش نوشته شده است.که دارای بیست و هشت صفحه می باشد.در سال دو هزار و چهارده میلادی هم زمان با بیست بهمن و دویست و پنجمین بزرگداشت و سال روز به دنیا آمدن شخصی می باشد که دنیای انسانی و اندیشه های آدم را واسه ی تمام مر متحول کرده است. چارلز داروین با اعتماد و تکیه نمودن به دانش زیست شناسی و تئوری های کامل شده ی اقسام و اشکال گوناگون از قبیل موجودات زنده در روی زمین را واسه ی اولین دفعه ثابت کرد و عرضه نمود . به سال دو هزار و پانصد و هشتا و یک داروین در نوشته ای درمورد سرچشمه ی گونه ها به علت و سبب منتخبات طبیعی و نگهداری کردن از نوعِ برتر در کشمکش های زندگی که هم اکنون به اجمال سرمنشاء گونه ها به او اسم داده اند واسه ی نخستین دفعه تئوری علمی کامل و توسعه یافته ی زندگی در دنیای هستی را توسعه و تدوین کرده است.در این خصوص فرضیات نپخته از سمت زیست شناسان و زمین شناسان و جامعه شناسانی همانند مالتوس عرضه شده بود ولی هیچ کدام قادر نبودند معمای هستی را با اطلاعات علمی ثابت کنند. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاملی بر نظریه تکامل تماس بگیرید.