پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب هنری

قفسه کتاب های هنری شامل نقاشی و کتب هنری

...................................................................................................

کتاب رنگ که توسط مسیب استوار نوشته شده است.که دارای نود و شش صفحه می باشد. عرصه معانی و سر منشع وجود رنگ ژرفایی زولانی داشته آنگونه که مطلب علمی تکی نخواهد توانست در باب آن ایرادی گرفت. در معنی و مفهوم و ذکر کامل رنگ داخل ایران اثر بخصوصی به نگاشتن نرسیده و فقط می شود به مقداری اثر فارسی اکتفا نمود. از این رو بر آن می باشم تا قادر باشم معنی بسیار ظریف از تاسیس نمودن رنگ و فهمیدن شناختی آن را تهیه کرده و تدوین نمایم. از سال هزار و سیصد و هفتاد و نه عملیلاتهای خویش را در خصوص طراحی و گرافیک داخل شیراز شروع نمودم و بعد از فعالیت داخل شرکت های گوناگون و به دست آوردن کمی تجربه در سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار یکی از عضوهای انجمن گرافیک ایران و شبکه طراحان گرافیک ایران شدم . بعد از آن در سال هزار و سیصد و هشتاد و نه انتخاب در خصوص طراحی پوستر هفتمین فستیوال مناطق مالزی و در سال هزار و سیصد و نود منتخب در باب طراحی پوستر جشنواره دوسالانه گرافیک نخجوان شدم.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب رنگ تماس بگیرید.

کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی که توسط عادل قلی زاده نوشته شده است.که دارای صد و هشتاد و چهار صفحه می باشد. در این اثر کوشش فراوان شده است به اندازه احتیاجات نخستین هنرجوهای رشته نقاشی آنها را با اساسی ترین رشته های تجسمی آشنا کرده و معنی و مفهوم کارکردها و رویدادها و اتفاقات اصلی و مهم آنها در طول زمان به صورت مختصر از دید و نظر سپری نماییم.البته همان طور که در اول این مقدمه ذکر شده است به جز رشته های مورد بحث شده در این اثر آشنایی و شناخت برخی از رشته های هنری همچنان در تعمیق و با هم جور کردن به درک و فهم هنرجویان و دوست داران یک رشته شکل و صورتی شایسته خواهد داد که این مباحث و سخنها و مطالب خواهد توانست به موجب محور بودن مطالعه و تحقیقات واسه ی آنها بسیار سودمند و تاثیرگذار واقع شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشنایی با هنرهای تجسمی تماس بگیرید.

کتاب هنری آثار مجید صابری نژاد که توسط مجید صابری نژاد نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن بیست و چهار عدد است.این اثر درمورد هنرهای زیبای آقای صابری نژاد می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هنری آثار مجید صابری نژاد تماس بگیرید

کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی که توسط وحید رضائی مهر نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . که تعداد صفحات آن سی و شش عدد است. در حال حاضر ارزش زیبایی نوشتن و خوش خطی بر هیچ انسانی پنهان نمی باشد و در دنیای که زبان بین المللی انگلیسی شناخته شده است به خصوص بر آنکه ما می بایست با خوشنویسی زبان فارسی آشنایی داریم. احتیاج می باشد که با زیبایی نویسی در زبان انگلیسی و قاعده خوشنویسی در این زبان آشنا شده باشیم. داخل کتاب فوق شما بسیار با قاعده خوشنویسی زبان انگلیسی آشنا خواهید شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آموزش خوشنویسی انگلیسی تماس بگیرید