خرید کتاب

پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

کتاب هنری

قفسه کتاب های هنری شامل نقاشی و کتب هنری

...................................................................................................

کتاب مقالات سینمایی که توسط سیدمرتضی آوینی نوشته شده است.که دارای نود و نه صفحه می باشد.این نوشته نمونه جمع آوری شده از مقالات شهید سید مرتضی آوینی می باشد که پیرامون موضوع سینما جمع آوری گشته است.مقالات این کتاب از جمله آینه جادو و جذابیت در سینما و جادوی پنهان و خلسه نارسیستی و مونتاژ به مثابه معماری سینما و فرزندان انقلاب در برابر عرصه‌های تجربه نشده سینما و رمان و سینما و تلویزیون می باشد. داخل فیلم هیچ تصویری نخواهد توانست سهوا یا بطور تصادفی در بین مجموعه تصاویر فیلم قرار گیرد. این یک اصل به صورت کامل بدیهی بوده که آدم ها را به یک خصوصیت کامل درمورد واقعیت سینمایی راهبر می‌شود. مراد از حقیقت سینمایی همان واقعیتی بوده که بر پرده سینما عرضه می شود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب مقالات سینمایی تماس بگیرید.

دانلود کتاب هنر تئاتر که توسط عبدالحسین نوشین نوشته شده است.که دارای دویست و چهل صفحه می باشد.هدف مهم و اساسی سروکار اصلی اکتور با ادبیات و هنر پلاستیک می باشد و کار او از سه عامل سخن و حالت و جنبش ترکیب شده است. ما سخن و حالت را در قسمتی و جنبش را در قسمت دیگر تعریف و تفسیر می نماییم و در آخر قسمت دیگری به مقدار و اندازه ی سن اختصاص خواهیم داد.هنر تئاتر مرکب می باشد و از چند هنر گوناگون از جمله ادبیات پییس تئاتر و نقاشی دکور و لباس و گری و موسیقی و هنر پلاستیک رقص و نمایش حالات بدن و معماری دکورهای باحجم و همچنان دو فن دیگر که این نمونه جمع آوری شده را تکمیل می کند و آن دو عبارت می باشد از فن روشنایی و فن ماشین‌سازی سن که قصد آن ساختن و تشکیل آلات بسیار گوناگون واسه ی به وجود آوردن صداهای متنوع مثل غرش رعد و خروش دریا و طوفان و ریزش باران و هزاران آوای دیگر که در طبیعت وجود داشته و می‌باشد و هم اکنون ساختن هر طور آلات و اسباب مکانیکی که واسه ی نمایش یک پییس احتیاج می باشد. برای خرید کتاب هنر تئاتر به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب متد تصویرگری تلویزیون که توسط پیتر جونز نوشته شده است.که دارای سیصد و پنجاه صفحه می باشد.ویژگی های بخصوص این اثر این می باشد که در آن به تفصیل تنها به امری از امور تلویزیون پرداخته شده می باشد و این کار خواهد توانست به سهولت الهام بخش برخی از متخصصان در اضافه نمودن سهم خویش به متون مدون موجود باشد.این اثر در هر مکانی که مطالعه و فراگرفته شود به ارتقای سطح تصویرگری داخل تلویزیون کمک می کند و امید ما این می باشد که این عمل در سطحی جهانی قرار گیرد.همان گونه که از عنوان این نوشته آشکار می باشد اثر متد تصویرگری تلویزیون به کار تصویرگر داخل تلویزیون پرداخته است. در حال حاضر دیگر شکی وجود ندارد که این متدی است مخصوص به خود یا اینکه یعنی مخصوص به تلویزیون و سختی های ارتباط داشته به آن نخواهد توانست با سختی همانندش در سینما قیاس گردد. به طور عمومی از کارآموز تصویرگری در تلویزیون انتظار رفته که در حدااکثر زمان اعضای قابل استفاده در گروه گردانندگان دوربین شوند و اینگونه انتظاری با تاسف به طور معمول منتج به آموزشی شتاب زده و ناکامل می شود. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب متد تصویرگری تلویزیون تماس بگیرید.

کتاب اصول کارگردانی سینما که توسط نیکولاس تی. پرافیز نوشته و به دست رضا نبوی ترجمه شده است.که دارای دویست و هفتاد و یک صفحه می باشد.آدم احتیاج به روایت دارد. در تمام زمان نیز بوده است. این احتیاج به روایت نقش اساسی در تمام فرهنگ‌های گوناگون دنیا و شاید حتی در پیشرفت و ترقی کردن خود بشر بازی نموده است. به دلیل قضیه احتیاج به زندگی مغز ما به گونه ای تشکیل شده است که در مقابل به محرک‌های ورودی حساسیت نشان می دهد. من و ما و تمامی از همچنان نیاکان چهل هزار سال قبل ما هر یک به شیوه ی خودمان به این امرها یک معنی خواهیم بخشید و به صورت دیگر یک داستان درست می کنیم.مخاطبان مهم این اثر دانشجویان کارگردانی‌ هستند و فرض من این می باشد که همه آنها خواستار تماشاگرشان درگیر یک داستان سینمایی هستند .در تمامی این اثر تأکید اصلی بر مهارت داستان‌گویی روایی در صحنه کلاسیک می باشد. اهداف اصولی ارائه جعبه ابزاری بوده که مجهز به تمام گونه ابزار ضروری تا بشود به کمک آنها در پرداخت هر طور داستانی مهارت پیدا نمود. برای خرید کتاب اصول کارگردانی سینما به لینک موجود مراجعه نمایید.